Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

KOŃCZY SIĘ KADENCJA OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ. BYŁY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.

Drukuj

We wtorek, 19 kwietnia, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Prowadził je przewodniczący komisji Andrzej Pieniążek. Wśród gości był przewodniczący Okręgowej Rady Izby doktor Stefan Szałkowski. - Jest to ostatnie nasze posiedzenie plenarne w tym składzie, ponieważ dobiega końca kadencja komisji, która wybrana została na lata 2018-2022. Za dwa dni swoją pieczątkę przewodniczącego OKK przekażę pani dyrektor Biura w celu jej archiwizacji. Pierwsze plenarne posiedzenie nowo wybranej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej pod przewodnictwem nowego przewodniczącego odbędzie się 28 kwietnia – poinformował zebranych Andrzej Pieniążek.

W minionej kadencji Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła egzaminy testowe dla 1200 osób, egzaminy ustne dla 1294 osób i uprawnienia budowlane nadano 946 osobom, co stanowi 73 procent zdających egzamin ustny. Zespół do spraw interpretacji uprawnień budowlanych opracował w tej kadencji 369 interpretacji uprawnień oraz innych wyjaśnień dotyczących warunków uzyskania uprawnień.

- Te liczby wynikają z pracy wszystkich członków komisji oraz pracy Biura Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz pomocy innych pracowników Biura Izby. Ponieważ kończę sprawowanie funkcji przewodniczącego OKK, którą pełniłem od 2014 roku, a więc przez osiem ostatnich lat, bardzo dziękuję Państwu za współpracę. To dzięki waszemu profesjonalizmowi, wiedzy, doświadczeniu i rzetelności działalność OKK i specjalistycznych zespołów oraz wszystkie sesje kwalifikacyjne i egzaminacyjne, a także praca zespołu do spraw interpretacji uprawnień przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Mam nadzieję, że wasze doświadczenie wykorzystacie w następnej kadencji w pracy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej lub w innych organach naszej Izby – mówił przewodniczący Pieniążek.

Przewodniczący złożył podziękowania za współpracę pani dyrektor Biura Wiesławie Sobańskiej i pracownikom Biura, ze szczególnym wyróżnieniem pani Marzeny Popowskiej. Dziękował za wspólną prace swoim zastępcom - wcześniejszemu doktorowi Stefanowi Szałkowskiemu i obecnemu Zygmuntowi Zimnemu oraz sekretarzowi OKK pani Elżbiecie Chociaj, a także zespołowi do spraw interpretacji uprawnień budowlanych - panu Edmundowi Pieniążkowi i mecenasowi Marcinowi Szydziakowi.

Szczególne podziękowania skierował do obecnego przewodniczącego Okręgowej Rady Stefana Szałkowskiego, wspominał dobrą współpracę z poprzednim przewodniczącym izby świętej pamięci Wojciechem Płazą.

Przewodniczący Okręgowej Rady, członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przedstawiciele Biura i współpracownicy otrzymali z rąk przewodniczącego OKK listy z podziękowaniami. Spotkanie zakończyła wspólna fotografia w historycznym już składzie osobowym, rozmowy i wspomnienia.