Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

KONIEC EGZAMINÓW USTNYCH W XXXIX SESJI EGZAMINACYJNEJ

Drukuj

Za nami już kolejna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 126 osób, z czego 96 uzyskało pozytywny wynik (zdawalność wyniosła 76%). Z kolei do egzaminów ustnych przystąpiło łącznie 134 kandydatów, a 95 spośród nich uzyskało pozytywny wynik (odsetek zdawalności wyniósł w tym przypadku 71%).


W sesji XXXIX pracowały następujące zespoły egzaminacyjne:

ZESPÓŁ NR 1 – Specjalność konstrukcyjno-budowlana:

mgr inż. Stanisław Grudzień                                           

mgr inż. Halina Kościńska                                                   

mgr inż. Andrzej Borowiecki

ZESPÓŁ NR 2 – Specjalność konstrukcyjno-budowlana:

mgr inż. Halina Kościńska                                              

mgr inż. Piotr Tompolski                                                  

mgr inż. Artur Polakowski

ZESPÓŁ NR 3 – Specjalność konstrukcyjno-budowlana:

mgr inż. Stanisław Grudzień                                           

mgr inż. Piotr Tompolski

mgr inż. Edmund Pieniążek

ZESPÓŁ NR 4 – Specjalność konstrukcyjno-budowlana:

dr inż. Jacek Ślusarczyk                                                    

dr inż. Stefan Szałkowski                                                    

mgr inż. Marcin Nosek

ZESPÓŁ NR 5 – Specjalność inżynieryjna drogowa:

mgr inż. Zenon Kubicki                                                       

mgr inż. Anna Białogońska                                                 

mgr inż. Andrzej Pawelec

ZESPÓŁ NR 6 – Specjalność inżynieryjna drogowa:

mgr inż. Monika Czekaj                                                     

mgr inż. Zenon Kubicki                                                      

mgr inż. Jacek Bojarowicz

ZESPÓŁ NR 7 – Specjalność inżynieryjna mostowa:

mgr inż. Stanisław Rozin                                                    

dr inż. Wiesław Nowak                                                       

prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt

ZESPÓŁ NR 8 – Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych:

mgr inż. Stanisław Rozin                                                    

mgr inż. Krzysztof Kowalik                                                

mgr inż. Zbigniew Golis

ZESPÓŁ NR 10 – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych:

inż. Bogusław Świąder                                                       

inż. Zdzisław Obrocki                                                          

inż. Dariusz Deredas

ZESPÓŁ NR 11 – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

mgr inż. Andrzej Pieniążek                                                  

mgr inż. Magdalena Riabcew                                               

mgr inż. Grzegorz Domagalski

ZESPÓŁ NR 12 – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

mgr inż. Andrzej Pieniążek                                                  

mgr inż. Elżbieta Chociaj                                                    

mgr inż. Eryk Curyło

ZESPÓŁ NR 13 – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Zygmunt Zimny                                                     

mgr inż. Zbigniew Ludwicki                                               

mgr inż. Kazimierz Ginał

ZESPÓŁ NR 14 – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Zygmunt Zimny                                                     

mgr inż. Zenon Radecki                                                       

mgr inż. Zbigniew Ludwicki