Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

XXI KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY PIIB

Drukuj

W dniach 24-25 czerwca 2022 roku odbył się w Warszawie XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, który podsumował ostatni rok działania samorządu zawodowego. Dokonał także wyboru przewodniczących i członków organów izby na następną czteroletnią kadencją.

W pierwszym dniu zjazdu wysłuchano sprawozdań wszystkich krajowych organów PIIB, delegaci podjęli uchwały o ich przyjęciu oraz udzielili Krajowej Radzie absolutorium za 2021 rok.

Wybrano również Prezesa i przewodniczących organów PIIB.

Na stanowisko prezesa PIIB na kadencję 2022-2026 wybrano Mariusza Dobrzenieckiego. Funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła Urszula Kallik. Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka, natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego –Mariana Zdunka, Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem został –Dariusz Walasek. Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od wręczenia odznaczeń zasłużonym członkom Izby. Wręczono złote i srebrne Honorowe Odznaki PIIB i Medale Honorowe PIIB.

Medalem Honorowym PIIB odznaczono między innymi Andrzeja Pieniążka i pośmiertnie Wojciecha Płazę.

W kolejnych głosowaniach wybrano składy osobowe organów statutowych. Delegaci Izby Świętokrzyskiej wybrani zostali do następujących organów:

Krajowa Rada – Ewa Skiba i Tadeusz Durak

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – Stefan Szałkowski

Krajowy Sąd Dyscyplinarny – Andrzej Pieniążek