Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB oraz upoważnienia Okręgowej Rady do uchwalania przyszłych regulaminów przyznawania pomocy losowych

ZJAZD X 2011, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB oraz upoważnienia Okręgowej Rady do uchwalania przyszłych regulaminów przyznawania pomocy losowych

Drukuj

Uchwała Nr  11

X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 kwietnia 2011r

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB oraz upoważnienia Okręgowej Rady do uchwalania przyszłych regulaminów przyznawania pomocy losowych

 

 

Delegaci zgromadzeni na X Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym ŚOIIB w dniu 9.04.2011r. postanawiają :

§ 1

Zatwierdzić regulamin przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB, uchwalony na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady w dniu 2.11.2010r ( uchwała Nr 18/ORG/10 ).

§ 2

Upoważnić Okręgową Radę do uchwalania przyszłych regulaminów przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały:

1. Regulamin przyznawania pomocy losowych

..............................
mgr inż. W. Czech - Morawska
/Sekretarz Zjazdu/
..............................
mgr inż. Tomasz Marcinowski
/Przewodniczący Zjazdu/

..............................
mgr inż. Karol  Rożek
/Sekretarz Zjazdu/

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692