Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia zasad wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne

UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia zasad wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne

Drukuj

UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 czerwca 2013r

w sprawie przyjęcia zasad wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne

 

Realizując zadania określone w statucie PIIB rozdział 2 par. 7 ust. 1 pkt 4, dotyczące współdziałania Izby ze Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi Okręgowa Rada uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada zatwierdza zasady wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne.

§ 2

Powyższą uchwałę przekazano dyrektorowi biura. Nadzór nad jej realizacją powierza się sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 3

Załącznikiem do niniejszej uchwały są zasady wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692