Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/22 - w sprawie ustalenia składu Prezydium Okręgowej Rady ŚIIB 1
2 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/22 - w sprawie współudziału w XV konferencji naukowej SITK RP Oddział w Kielcach 50
3 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/22 - w sprawie przekazania przyjętych przez XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚOIIB zgłoszonych przez delegatów podczas Zjazdu 43
4 UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/22 - w sprawie wyboru przewodniczących komisji i zespołów problemowych Okręgowej Rady ŚOIIB 59
5 UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/22 - w sprawie wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady ŚOIIB 29
6 UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniu w miesiącu kwietniu 2022 r. 39
7 UCHWAŁA NR 3/ORG/RI/22 - w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 138
8 UCHWAŁA NR 2/ORG/RI/22 - w sprawie przyjęcia projektu zmian w porządku obrad i regulaminie wyborów XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa 141
9 UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/22 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniach w miesiącu styczniu i lutym 2022 r. 106
10 UCHWAŁA NR 26/ORG/ RI/21 - w sprawie zmian w budżecie ŚOIIB na rok 2021 330
11 UCHWAŁA NR 25/ORG/ RI/21 - w sprawie prenumeraty czasopism dla członków ŚOIIB na rok 2022 247
12 UCHWAŁA NR 24/ORG/ RI/21 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnych zespołów kwalifikacyjnych do egzaminów na uprawnienia budowlane w 2022r. 258
13 UCHWAŁA NR 23/ORG/ RI/21 - w sprawie przyjęcia propozycji budżetu Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022 229
14 UCHWAŁA NR 22/ORG/ RI/21 - w sprawie przyjęcia porządku obrad, regulaminu wyborów i regulaminu obrad XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 223
15 UCHWAŁA NR 21/ORG/ RI/21 - zatwierdzająca uchwały Prezydium OR podjęte na posiedzeniach w miesiącu październiku i listopadzie 2021r. 175
16 UCHWAŁA NR 20/ORG/ RI/21 - w sprawie regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na okręgowe zjazdy ŚOIIB na kadencję obejmującą lata 2022-2026 298
17 UCHWAŁA NR 19/ORG/ RI/21 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB dla członka naszej izby 312
18 UCHWAŁA NR 18/ORG/ RI/21 - w sprawie wystąpienia dla członków izby o honorowe odznaki PIIB 271
19 UCHWAŁA NR 17/ORG/ RI/21 - w sprawie wystąpienia dla członków izby o odznaczenie "Za zasługi dla budownictwa" 248
20 UCHWAŁA NR 16/ORG/ RI/21 - w sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego PIIB dla mgr inż. Andrzeja Pieniążka 228
 
Strona 1 z 14