Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
141 UCHWAŁA NR 23/ORG/RI/13 - w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego ŚOIIB za 2013 rok 723
142 UCHWAŁA NR 24/ORG/RI/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 709
143 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/13 - w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium, podjętej na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013r 580
144 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚOIIB w 2014r 582
145 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/13 - w sprawie badania sprawozdania finansowego ŚOIIB za 2013 rok 686
146 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 859
147 UCHWAŁA NR 23/ORG/RI/11 - w sprawie waloryzacji ryczałtów dla członków organów od dnia 1 marca 2012r 528
148 UCHWAŁA NR 22/ORG/RI/11 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w wiosennej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2012r 434
149 UCHWAŁA NR 21/ORG/RI/11 - w sprawie rezygnacji ze spotkania noworocznego organów Izby w dniu 13.01.2012r 523
150 UCHWAŁA NR 20/ORG/RI/11 - w sprawie wyboru kol. Tomasza Marcinowskiego na przewodniczącego Komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu X-lecia ŚOIIB 453
151 UCHWAŁA NR 19/ORG/RI/11 - w sprawie zwrotu kosztów organizacji spotkania środowiskowo-szkoleniowego w Kielcach dla członków powiatu kieleckiego 490
152 UCHWAŁA NR 18/ORG/RI/11 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 05 października i 09 listopada 2011r 442
153 UCHWAŁA NR 17/ORG/RI/11 - w sprawie przyjęcia Prowizorium budżetowego ŚOIIB na 2012r 555
154 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/11 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka ŚOIIB 630
155 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/11 - w sprawie zakupu pomieszczenia, położonego na I piętrze budynku biurowego przy ul. Św. Leonarda w Kielcach z przeznaczeniem na archiwum Izby 434
156 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/11 - w sprawie dofinansowania spotkania środowiskowego z okazji Dnia Budowlanych 487
157 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/11 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 06 lipca i 01 września 2011r 500
158 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/11 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 483
159 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/11 - w sprawie zwiększenia nakładu „Biuletynu Świętokrzyskiego” 447
160 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/11 - w sprawie zwrotu kosztów organizacji spotkania środowiskowo-szkoleniowego we Włoszczowie 522
 
Strona 8 z 11Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692