Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
141 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 452
142 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/14 - w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 461
143 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium 408
144 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/14 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej „Inwestycje Infrastrukturalne w Polsce Wschodniej”, organizowanej 15 maja 2014r w ramach XX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego – Autostrada Polska 846
145 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/14 - w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 795
146 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/14 - w sprawie rozpatrzenia wniosków z XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB . 751
147 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/14 - w sprawie wyboru przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady . 833
148 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium. 779
149 UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/14 - w sprawie wyboru Prezydium Okręgowej Rady. 755
150 UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/14 - w sprawie ukonstytuowania się Okręgowej Rady 757
151 UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/14 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 751
152 UCHWAŁA NR 3/ORG/RI/14 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 851
153 UCHWAŁA-NR-2/ORG/RI/14 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014r 825
154 UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/14 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2013 rok 803
155 UCHWAŁA NR 17/ORG/RI/13 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013r 811
156 UCHWAŁA NR 18/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia Prowizorium budżetowego ŚOIIB na 2014r 891
157 UCHWAŁA NR 19/ORG/RI/13 - w sprawie zwołania XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 909
158 UCHWAŁA NR 20/ORG/RI/13 - w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 1533
159 UCHWAŁA NR 21/ORG/RI/13 - w sprawie finansowania prenumeraty czasopism technicznych dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 861
160 UCHWAŁA NR 22/ORG/RI/13 - w sprawie obsługi organizacyjno-administracyjnej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w wiosennej i jesiennej sesji egzaminacyjnej 2014r 694
 
Strona 8 z 12Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692