Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
101 UCHWAŁA NR 24/ORG/12 - w sprawie wniosku nr 7 z XI Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB dotyczącego lokalu Izby 395
102 UCHWAŁA NR 23/ORG/12 - w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 391
103 UCHWAŁA NR 22/ORG/12 - w sprawie zakupu dostępu do portalu e-Sekocenbud dla członków Izby 524
104 UCHWAŁA NR 21 /ORG/12 - w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników biura Izby 486
105 UCHWAŁA NR 20/ORG/12 - w sprawie powołania Zespołu ds. nadawania odznaczeń oraz wydawania opinii dla członków Izby 348
106 Uchwała nr 19/ORG/12 - w sprawie dofinansowania XIX Regionalnej Konferencji Naukowo – Techniczno - Szkoleniowej „ Ameliówka 2012” 332
107 Uchwała nr 18/ORG/12 - w sprawie przyznania nagród dla pracowników biura z tytułu organizacji jubileuszu 10- lecia ŚOIIB 381
108 Uchwała nr 17/ORG/12 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB 393
109 Uchwała nr 16/ORG/12 - w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 337
110 Uchwała nr 15/ORG/12 - w sprawie przyznania zapomóg losowych 361
111 Uchwała nr 14/ORG/12 - w sprawie korekty budżetu na rok 2012 350
112 Uchwała nr 13/ORG/12 - w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Inwestycji, zakupów i administrowania nieruchomością 367
113 Uchwała nr 12/ORG/12 - w sprawie wsparcia finansowego Konferencji Naukowo-Technicznej „ Budowa i utrzymanie sieci drogowej – Zadania i nowe kierunki'' 401
114 Uchwała nr 11/ORG/12 - w sprawie prac remontowych w pomieszczeniach ŚOIIB w częściach wspólnych budynku przy ul. Św. Leonarda 18 347
115 UCHWAŁA NR 10/ORG/12 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka ŚOIIB 390
116 UCHWAŁA NR 9/ORG/12 - w sprawie uzupełnienia załącznika Nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB 358
117 UCHWAŁA NR 8/ORG/12 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu 355
118 UCHWAŁA NR 7/ORG/12 - w sprawie organizacji XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 423
119 UCHWAŁA NR 6/ORG/12 - w sprawie przyjęcia Projektu Budżetu ŚOIIB na 2012r 376
120 UCHWAŁA NR 5/ORG/12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok 372
 
Strona 6 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692