Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
21 UCHWAŁA NR 2/ORG/18 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowej "Technologie bezwykopowe NO-DIG Poland 2018" 199
22 UCHWAŁA NR 1/ORG/18 - w sprawie przyznania pomocy losowej dla członków izby 191
23 UCHWAŁA NR 16/ORG/17 - w sprawie badania sprawozdania finansowego ŚOIIB za rok 2017 250
24 UCHWAŁA NR 15/ORG/17 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminów XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 219
25 UCHWAŁA NR 14/ORG/17 - w sprawie terminarza działań w 2018 r. do zwołania XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 219
26 UCHWAŁA NR 13/ORG/17 - w sprawie zwołania XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 171
27 UCHWAŁA NR 12/ORG/17 - w sprawie zmian w regulaminie Komisji Wnioskowej ŚOIIB 152
28 UCHWAŁA NR 11/ORG/17 - w sprawie przyjęcia protokołu nr 3/K/17 Okręgowej Komisji Rewizyjnej 125
29 UCHWAŁA NR 10/ORG/17 - w sprawie dofinansowania XXIV Konferencji naukowo-techniczno-szkoleniowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich 169
30 UCHWAŁA NR 9/ORG/17 - w sprawie upoważnienia przewodniczącego ŚOIIB do podpisania porozumienia z Politechniką Świętokrzyską w sprawie współpracy dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia inżynierów 165
31 UCHWAŁA NR 8/ORG/17 - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2018r. 169
32 UCHWAŁA NR 7/ORG/17 - w sprawie wyboru delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 204
33 UCHWAŁA NR 6/ORG/17 - w sprawie podziału terenu województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2018r. 139
34 UCHWAŁA NR 5/ORG/17 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB ,,Krynica Zdrój 2017" 207
35 UCHWAŁA NR 4/ORG/17 - w sprawie dofinansowania konferencji naukowo-technicznej nt. "Bezpieczna infrastruktura komunikacyjna" 195
36 UCHWAŁA NR 3/ORG/17 - w sprawie zmiany treści w Uchwałach nr 14/ORG/16, 15/ORG/16 i 16/ORG/16 211
37 UCHWAŁA NR 2/ORG/17 - w sprawie reprezentowania ŚOIIB na konferencji naukowo-technicznej ,,AWARIE BUDOWLANE" 187
38 UCHWAŁA NR 1/ORG/17 - w sprawie dofinansowania ,,VIII Konferencji naukowo-szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL 2017" 286
39 UCHWAŁA NR 16/ORG/16 - w sprawie terminarza działań w 2017r. do zwołania XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 278
40 UCHWAŁA NR 15/ORG/16 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚOIIB 273
 
Strona 2 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692