Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY PREZYDIUM RADY
Uchwały Prezydium
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
81 UCHWAŁA NR 20/ORG/13 - w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentów za udział w posiedzeniach organów Izby 760
82 UCHWAŁA NR 19/ORG/13 - w sprawie zmiany w zasadach wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne 758
83 UCHWAŁA NR 18/ORG/13 - w sprawie wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 773
84 UCHWAŁA NR 17/ORG/13 - w sprawie zapewnienia pracownikom biura okularów korygujących wzrok 876
85 UCHWAŁA NR 16/ORG/13 - w sprawie obchodów Dnia Budowlanych w ŚOIIB w roku 2013 775
86 UCHWAŁA NR 15/ORG/13 - w sprawie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Izby 740
87 UCHWAŁA NR 14/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków Izby 696
88 UCHWAŁA NR 13/ORG/13 - w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura lądowa – wczoraj i dziś” 665
89 UCHWAŁA NR 12/ORG/13 - w sprawie dofinansowania XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 701
90 UCHWAŁA NR 11/ORG/13 - w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB 681
91 UCHWAŁA NR 10/ORG/13 - w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka Izby 1066
92 UCHWAŁA NR 9/ORG/13 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB 749
93 UCHWAŁA NR 8/ORG/13 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB medali „Za długoletnią służbę” 710
94 UCHWAŁA NR 7/ORG/13 - w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok 586
95 UCHWAŁA NR 6/ORG/13 - w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym ŚOIIB 1474
96 UCHWAŁA NR 5/ORG/13 - w sprawie wniosków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością, dotyczących siedziby Izby 510
97 UCHWAŁA NR 4/ORG/13 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu ŚOIIB na 2013 rok 490
98 UCHWAŁA NR 3/ORG/13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2012 rok 453
99 UCHWAŁA NR 2/ORG/13 - w sprawie dofinansowania VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej z wystawą pt. „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” NO-DIG Poland 2014 358
100 UCHWAŁA NR 1/ORG/13 - w sprawie zwiększenia odpłatności za szkolenie członków Izby, organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo - Techniczne 547
 
Strona 5 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692