Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 23 - w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków 36
2 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 22 - w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Izby 44
3 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 21 - w sprawie wyboru Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w ŚOIIB 38
4 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 20 - w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚOIIB 35
5 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 19 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB 28
6 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 18 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB 11
7 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 17 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady ŚOIIB 12
8 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 16 - w sprawie wyboru Rzecznika Koordynatora Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 13
9 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 15 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 9
10 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 9
11 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 8
12 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB 10
13 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie ustalenia liczby poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB 12
14 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2022 12
15 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 10
16 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021 i podziale wyniku finansowego 11
17 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 9
18 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 8
19 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 15
20 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 11
 
Strona 1 z 9