Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 84
2 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 83
3 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB 74
4 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2019 76
5 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 48
6 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 49
7 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 50
8 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 47
9 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 45
10 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 3 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i podziale wyniku finansowego 50
11 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 44
12 ZJAZD XVIII 2019, UCHWAŁA NR 1 - w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu 52
13 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 22 - w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków 300
14 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 21 - w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Izby 276
15 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 20 - w sprawie wyboru Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIIB 263
16 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 19 - w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚOIIB 263
17 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 18 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB 217
18 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 17 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB 225
19 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 16 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady ŚOIIB 207
20 ZJAZD XVII 2018, UCHWAŁA NR 15 - w sprawie wyboru Rzecznika Koordynatora Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 235
 
Strona 1 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692