Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWY ZJAZD
Uchwały Okręgowego Zjazdu
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 23 - w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków 483
2 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 22 - w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Izby 457
3 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 21 - w sprawie wyboru Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w ŚOIIB 418
4 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 20 - w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚOIIB 472
5 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 19 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB 388
6 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 18 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB 396
7 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 17 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady ŚOIIB 400
8 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 16 - w sprawie wyboru Rzecznika Koordynatora Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 400
9 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 15 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 383
10 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 395
11 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 13 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 342
12 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 12 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB 354
13 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 11 - w sprawie ustalenia liczby poszczególnych organów Izby i liczby delegatów na Krajowy Zjazd PIIB 331
14 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 10 - w sprawie przyjęcia budżetu Izby na rok 2022 380
15 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Izby 350
16 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 8 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021 i podziale wyniku finansowego 374
17 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 356
18 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 6 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 346
19 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 5 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 327
20 ZJAZD XXI 2022, UCHWAŁA NR 4 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 332
 
Strona 1 z 9