DZIEŃ BUDOWLANYCH W KIELCACH

poniedziałek, 26 września 2016 11:55 A.O.
Drukuj

W sali kieleckiego Grand Hotelu świętowano doroczny Dzień Budowlanych.  Na spotkanie z tej okazji przybyli licznie członkowie Izby zamieszkali w Kielcach, niektórzy pokonali wiele kilometrów jadąc z budów w oddalonych rejonach kraju.

O bieżących sprawach  środowiska przypomniał w skrócie prezes Izby, Wojciech Płaza, w tym przede wszystkim o tym co przeszkadza  a co wspiera  budowlanych w pełnieniu funkcji technicznych, czym zajmuje się obecnie Polska Izba. Podkreślił, że osiągnięcia budowlanych mają miejsce w bardzo trudnym okresie dla budownictwa, z braku zleceń i nie zawsze poprawnych zjawisk panujących na rynku. Podziękował wszystkim budowlanym za solidną pracę, instytucjom i organizacjom za współpracę z Izbą w minionym roku.

Wojewoda Świętokrzyska, Agata Wojtyszek, podziękowała budowlanym za trud  w realizacji codziennych zadań, gratulowała tym, którzy otrzymali wyróżnienia i zostali odznaczeni.- Społeczeństwo wysoko ocenia waszą prace, której efektem są drogi, obiekty użyteczności publicznej, mieszkania, zakłady. Macie uzasadnione powody do satysfakcji.

Gratulacje i życzenia w imieniu społeczności akademickiej Politechniki  Świętokrzyskiej przekazała dziekan wydziału inżynierii środowiska, geomatyki i energetyki, prof. Lidia Dąbek. Pozdrowienia oraz życzenia od prezesa Polskiej Izby, złożył Andrzej Pieniążek, członek Prezydium Krajowej Rady PIIB.

Odznaki honorowe Za zasługi dla Budownictwa otrzymali – Zbigniew Dusza, Stanisław Rozin, Stefan Szałkowski. Odznaki Zasłużony dla Drogownictwa – Marek Badziński, Jerzy Gromniak, Zbigniew Major.

Kapituła Odznaki Zasłużony dla Budownictwa przyznała to odznaczenie  Marianowi Skawińskiemu. Anna Kawiorska i Barbara Kieres otrzymały srebrne odznaki PIIB.
Listy gratulacyjne Świętokrzyskiej Izby za osiągnięcia zawodowe wręczono - Jarosławowi Ambrożemu, Rafałowi Bekierowi, Jackowi Kucybale, Adamowi Marcowi, Zbigniewowi Niciejewskiemu i Stanisławowi Skopowskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Barbara Kieres dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Anna Bujnowska, przewodnicząca  Związku Zawodowego Budowlani Oddziału Świętokrzyskiego, dziekan wydziału inżynierii środowiska, geomatyki i energetyki, prof. Lidia Dąbek i dziekan wydziału budownictwa i architektury Politechniki Świętokrzyskiej prof. Marek Iwański, przewodniczący  stowarzyszeń naukowo- technicznych, przedstawiciele administracji samorządowej oraz nadzoru budowlanego.