ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH. UROCZYSTE OBCHODY W SANDOMIERZU

wtorek, 25 września 2018 09:07 D.K.
Drukuj

- Wykonujemy zawód zaufania publicznego, ważny, potrzebny. Naszą wiedzą, doświadczeniem, pracą i zaangażowaniem wpływamy na wygląd i funkcjonowanie otaczającego nas świata. Myślę, że możemy być z tego dumni – mówił Wojciech Płaza, prezes Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podczas Świętokrzyskiego Dnia Budowlanych. Uroczystość odbyła się w piątek, 21 września, w hotelu Sarmata w Sandomierzu.

Tegoroczne święto było skierowane przede wszystkim do budowlańców z powiatów sandomierskiego, ostrowieckiego i opatowskiego. – Co roku staramy się być w innym środowisku, by uświetnić ten szczególny dzień w naszym zawodowym życiu i dać wyraz szacunku dla tej profesji i osób z nią związanych – wyjaśnił Wojciech Płaza.

W wyjątkowym spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście. Wśród nich byli między innymi: Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski, Zygmunt Rawicki – wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele Małopolskiej, Lubelskiej i Podkarpackiej Izb Inżynierów Budownictwa, samorządowcy, a także ludzie związani z branżą.

Nagrody dla szczególnie zasłużonych

Podczas uroczystości uhonorowano osoby szczególnie zasłużone. Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek wręczyła odznaczenia resortowe. Kazimierz Ginał z Kielc otrzymał odznaczenie Ministra Energii „Za zasługi dla energetyki”, Eugeniusz Witek z Buska Zdroju i Paweł Macherski z Włoszczowy – od Ministra Infrastruktury „Zasłużony dla drogownictwa”, natomiast Czesław Pabis z Kielc – od Ministra Inwestycji i Rozwoju „Za zasługi dla budownictwa”.

Swoje wyróżnienie przyznała też kapituła Związku Zawodowego Budowlani. Złota odznaka „Zasłużony dla budownictwa” trafiła do Mirosława Borowskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przekazała ją Anna Bujnowska – przewodnicząca świętokrzyskiego okręgu Związku.

Cztery odznaki honorowe, w imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczył jej wiceprezes, Zygmunt Rawicki. Złotą został nagrodzony Ireneusz Janik z Kielc, zaś srebrnymi: Czesław Głazek z Ostrowca Świętokrzyskiego, Zbigniew Kwiatkowski z Opatowa oraz Roman Zbojak z Sandomierza. Złotą odznakę otrzymał także mgr inż. Jacek Kucybała, który swoje wyróżnienie odbierze 26 września, podczas obchodów Centralnego Dnia Budowlanych w Warszawie.

Zawód niedoceniany

- Cieszę się z tego wyróżnienia, że kapituła doceniła to, że rzetelnie wykonuję swoje zadania, że to, co buduję funkcjonuje, że ludzi, których zatrudniam, są zadowoleni. Ten zawód uprawiam z pasją, bo go lubię. Daje mi on dużo satysfakcji, ale też pożytku, dla mojego środowiska – powiedział Czesław Głazek.

O ogromnej roli pasji w swojej pracy mówił też kolejny nagrodzony, Ireneusz Janik. Jednak jako prezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców zwrócił uwagę na kondycję budowlańców. – Wszyscy gdzieś chcemy mieszkać, jeździć po dobrych drogach, oglądać ładne budynki, komfortowo żyć na co dzień, żeby było pięknie w miejscach, które odwiedzamy, ale mimo to, nie doceniamy tego zawodu. O tym, jak jesteśmy traktowani świadczy też to, że nie mamy swojego ministerstwa. Częściowo podlegamy pod trzy resorty.

Uroczystość była okazją do zabawy, ale też do podsumowania tego, co dzieje się w branży.

Dobre i złe wiadomości

– Mamy co świętować. Budownictwo generuje około 13 procent PKB. Nadal utrzymuje się wysoki poziom inwestycji w budownictwie, i to zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - mówił prezes Wojciech Płaza. Zaznaczył jednak, że ta radość ma słodko-gorzki smak, ponieważ branża codziennie musi stawiać czoła licznym problemom. – Jednym z nich jest blisko 50-procentowy wzrost cen materiałów budowlanych, co sprawia że wykonawcom trudno jest się wywiązać z kontraktów zawartych przed 2-3 laty. Firmom czasem opłaca się przerwać prace, niż realizować kosztowne zamówienie. Ten brak stabilności odbija się na wzroście zadłużenia firm budowlanych. Wiele z nich już zostało doprowadzonych do upadku.

Inne trudności, to między innymi brak wykwalifikowanej kadry pracowników, wciąż niskie wynagrodzenie, sezonowość zatrudnienia, zmienność przepisów czy procedury przetargowe, które preferując niską cenę, nierzadko są źródłem licznych patologii.

Ważą się losy budowlańców

Prezes Wojciech Pałaza zwrócił też uwagę na fakt, że ważą się losy budowlańców. – Tegoroczne święto przebiega w cieniu prac nad ustawą o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa. Martwią nas tendencje ograniczenia naszych kompetencji na rzecz architektów. Nasz samorząd stanowczo się temu sprzeciwia, a zwłaszcza dezintegracji obu zawodów, bo w naszej opinii, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to, co się w budownictwie dzieje – podkreślił Wojciech Płaza.

Jednak tego dnia nie mogło zabraknąć życzeń i podziękowań.

- Mimo trudności, z jakimi przychodzi nam się mierzyć, nie możemy zapomnieć, że wykonujemy zawód zaufania publicznego, ważny, potrzebny. Chciałbym złożyć podziękowania za waszą pracę, jak najlepsze wypełnianie waszych obowiązków zawodowych, dbanie o prestiż naszej profesji – zaznaczył prezes Płaza.

Życzenia i podziękowania

Z kolei wojewoda Agata Wotyszek powiedziała: - Dbacie o to, by nasza świętokrzyska ziemia, nasza Polska rozwijała się, powstawały nowe drogi, nowe linie kolejowe, nowe budowle, którymi będziemy się mogli szczycić i w których będziemy czuć się bezpiecznie. Życzę wam kolejnych sukcesów, radości z wykonywanej pracy i by nie brakowało inżynierów.

Przez wiceprezesa Zygmunta Rawickiego serdeczności przekazał też Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów. – Proszę przyjąć wyrazy uznania dla waszej działalności, najserdeczniejsze życzenia dalszych wspaniałych osiągnięć i satysfakcji z pracy zawodowej i społecznej oraz istotnego udziału w inicjatywach nie tylko na terenie waszego regionu, ale i kraju.

Dla wszystkich gości wystąpili Piotr Restecki oraz Marzena Trzebińska i Krzysztof Korban. Część oficjalną poprowadził Marcin Janaszek.