POSIEDZENIE PREZYDIUM W DNIU 18 LIPCA

piątek, 20 lipca 2018 09:22 D.K.
Drukuj

Gorące tematy na lipcowym posiedzeniu prezydium

Echa XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zdominowały posiedzenie prezydium Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w środę, 18 lipca, w Kielcach. Podczas spotkania omówione zostały również bieżące sprawy. Sporo miejsca poświęcono dyskusji na temat ustawy o architektach i inżynierach budownictwa.

Posiedzenie poprowadził przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wojciech Płaza. Przedstawił on skład prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na V kadencję, przypadającą na lata 2018-2022. Rada ukonstytuowała się 11 lipca. Zasiedli w niej: Zbigniew Kledyński z Mazowieckiej Izby – prezes, Zygmunt Rawicki z Małopolskiej Izby i Andrzej Pawłowski z Dolnośląskiej Izby – wiceprezesi, Danuta Gawęcka – sekretarz, Tomasz Piotrowski – zastępca sekretarza, Andrzej Jaworski – skarbnik, zastępca skarbnika – Dariusz Karolak oraz Gilbert Okulicz-Kozaryn i Józef Kluska – członkowie prezydium.

Praca w komisjach dla zainteresowanych

- Prezes Kledyński omówił zasady pracy, którą widziałby i prosił o aktywność w takich komisjach i zespołach, które funkcjonowały i chciałby, żeby funkcjonowały nadal – relacjonował Wojciech Płaza. – Są to: komisja prawno-regulaminowa, komisja wnioskowa, komisja ustawicznego doskonalenia zawodowego, komisja medalu honorowego, komisja do spraw wyrobów budowlanych, zespół do spraw zakupu siedziby izby, komisja do spraw współpracy z zagranicą, zespół do spraw BIM, który jest zespołem mającym na celu wdrożenie w środowisku nowoczesnych zasad modelowania i projektowania. Profesor Kledyński zaproponował również powstanie zespołu do spraw tak zwanego funduszu spójności. Profesor wspomniał, że chciałby też stworzyć zespół do spraw współpracy ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi oraz organ do spraw współpracy z samorządami zawodowymi, żeby razem działać, na rzecz wspólnego dobra.

Działacze z izb okręgowych mogą zgłaszać propozycje nowych zespołów, które mogłyby zająć się kolejnymi obszarami tematycznymi. – Na te propozycje czekamy do 31 lipca. Przyjmujemy także deklaracje osób, które chcą działać w interesujących ich obszarach – podkreślił Wojciech Płaza.

Dobry wynik

Delegaci ze Świętokrzyskiego obecni na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pozytywnie ocenili to wydarzenie. W organach krajowych znalazło się czterech przedstawicieli z naszego regionu. W gronie członków Krajowej Rady są: Wojciech Płaza i Tadeusz Durak, w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zasiądzie Stefan Szałkowski, a w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym – Małgorzata Sławińska.

- To dobry wynik, jak na tak niedużą Izbę, jak nasza - zaznaczył prezes Płaza.

Zjazd był ważnym, ale nie jedynym tematem poruszanym podczas środowego posiedzenia prezydium. Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdanie z działań prowadzonych od 20 czerwca.

Bieżące tematy

Wśród bieżących spraw, jednogłośnie przegłosowano uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej jednemu z członków Izby.

Poruszona została również kwestia organizacji Dnia Budowlanych. Uroczystość odbędzie się 21 września, w Hotelu Sarmata w Sandomierzu.

Na dzień 1 lipca 2018 roku Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa liczy 6813 członków, w tym 4031 aktywnych. Dane te przedstawiła dyrektor biura, Wiesława Sobańska.

Prezes Wojciech Płaza poinformował także o spotkaniu z Cezarym Tkaczykiem, prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, do którego doszło w środę, 18 lipca. Podczas rozmów, w których brał udział również profesor Grzegorz Świt i dyrektor Wiesława Sobańska, rozmawiano na temat możliwości wdrożenia systemu szkoleń dla członków Izby, dotyczących systemu BIM.

Uwagi do propozycji ustawy

Podczas posiedzenia prezydium jeszcze jeden temat zajął dużo miejsca. To uwagi do budzącej liczne kontrowersje ustawy o architektach i inżynierach budownictwa. Prace nad projektem dokumentu wciąż trwają. Swoje zastrzeżenia do proponowanych zapisów zgłosili także członkowie Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. O najważniejszych uwagach mówili Tadeusz Durak i Andrzej Pieniążek.