UROCZYSTE OTWARCIE OBWODNICY CHMIELNIKA

wtorek, 15 stycznia 2019 15:01 M.S.
Drukuj

W poniedziałek, 14 stycznia, oddano do użytku północną obwodnicę Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej numer 765 od skrzyżowania z trasą 73. Inwestycja kosztowała prawie 60 milionów złotych, z czego dofinansowanie z unijnych funduszy stanowiło 35,1 miliona złotych. To ważne wydarzenie dla Chmielnika i regionu podkreślali obecni na uroczystości otwarcia goście.

Inwestycję prowadziła kielecka firma Fart.  Północna obwodnica Chmielnika ma 2,7 kilometra długości. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi krajowej numer 73, zbudowano trzy ronda, wiadukt nad drogą powiatową wraz z dojazdami, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe wraz z peronami, oświetlenie uliczne.

Jak powiedział Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej numer 765 zaczynał się na skrzyżowaniu dróg krajowych numer 73 i 78, a kończył w miejscowości Osiek na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 79. Na początkowym odcinku droga wojewódzka numer 765 przebiegała przez miasto Chmielnik, w otoczeniu zwartej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej blisko jezdni. Droga wojewódzka numer 765 stanowi ważny element sieci drogowej województwa świętokrzyskiego. Duże natężenie zwłaszcza samochodów ciężarowych stwarzało zagrożenie dla mieszkańców, jak i dużą uciążliwość dla mieszkańców Chmielnika. Wybudowana północna obwodnica Chmielnika wyprowadziła ruch tranzytowy z centrum, co w znacznym stopniu poprawiło warunki bezpieczeństwa i bytowe mieszkańców mieszkających wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie miasta - podkreślił Damian Urbanowski.

Wybudowana północna obwodnica Chmielnika wyprowadziła ruch tranzytowy z centrum, co w znacznym stopniu poprawiło warunki bezpieczeństwa i bytowe osób mieszkających wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie miasta.

Na uroczystości obecni byli między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, senatorowie Krzysztof Słoń i Jacek Włosowicz, posłowie Michał Cieślak, Krzysztof Lipiec. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki reprezentował Bartłomiej Dorywalski, dyrektor kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Strzelczyk, burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik.