ZWIEDZANIE BUDOWY DWORCA AUTOBUSOWEGO W KIELCACH

poniedziałek, 17 czerwca 2019 12:44 W.S. / Ł.Sz.
Drukuj

Świętokrzyska OIIB zorganizowała szkolenie na placu budowy Dworca Autobusowego w Kielcach. W planie wycieczki było spotkanie z kadrą budowy (szkolenie informacyjne z zakresu BHP), prezentacja projektu, nowatorskie rozwiązania fasady szklanej i odtworzenie świetlików dachowych, a także wycieczka po terenie budowy. Prowadzącym szkolenie był Pan Grzegorz Tomporowski - Kierownik Kontraktu z firmy Budimex w Krakowie.