EGZAMIN Z INSTALACJI SANITARNYCH

piątek, 29 listopada 2019 10:35 Ł.Sz.
Drukuj

Egzamin w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych został przeprowadzony w czwartek. Był to pierwszy z trzech dni egzaminów ustnych w tej branży.

Przed komisją egzaminacyjną w dwóch turach stanęło łącznie 10 kandydatów. Komisja pracowała w składzie 3-osobowym: mgr inż. Andrzej Pieniążek - przewodniczący, mgr inż. Elżbieta Chociaj oraz mgr inż. Magdalena Riabcew. Nad formalnym przebiegiem egzaminu z ramienia Biura Izby czuwała Dyrektor Wiesława Sobańska.