ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH

wtorek, 16 listopada 2021 14:02 T.D.
Drukuj

Tegoroczne obchody Świętokrzyskiego Dnia Budowlanych odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 15 października 2021 roku. Liczne grono inżynierów budownictwa z powiatów opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego spotkało się w Hotelu „Accademia”.

W obchodach udział wzięli zaproszeni goście tj. Pan Andrzej Jabłoński -  V-ce Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Pan Jerzy Materek – członek Zarządu Powiatu Starachowickiego,  Pani Ewa Skiba - V- ce Prezydent Starachowic, Pan Artur Majcher- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM Ostrowca Św. reprezentujący Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, Pani Anna Żak- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach, Pan Tadeusz Wiśniewski –reprezentujący Związki Zawodowe Budowlani, Pan Jacek Nowak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Staszowie, Pan Stanisław Adamski- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św., Pan Stanisław Męczkowski- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie.

W obchodach uczestniczyli też: Pani Joanna Gieroba - Przewodnicząca Okręgowej Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Pan Stanisław Kaczmarczyk – V-ce Przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Razem z nami świętowali członkowie organów Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobach: Stefan Szałkowski, Andrzej Pieniążek, Stanisław Zieliński, Danuta Jamrozik-Szymkiewicz, Grzegorz Świt ,Wiesława Sobańska.

Uczestników uroczystości serdecznie powitali organizatorzy oraz prowadzący to spotkanie  Tadeusz Durak i Tomasz Marcinowski.

Uroczystość ta była wspaniałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

Pan Tadeusz Dworak został odznaczony  Odznaką Zasłużony dla Budownictwa przyznaną przez Związek Zawodowy Budowlani. Odznaczenie wręczył Pan Tadeusz Wiśniewski. Pani Bożena Paluch, Jerzy Sendkowski, Zdzisław Obrocki zostali odznaczeni honorowymi srebrnymi odznakami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ponadto Przewodniczący Okręgowej Rady  ŚOIIB Pan Stefan Szałkowski wręczył specjalne listy z wyrazami podziękowania dla organizatorów Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa.  Listy te otrzymali: Ewa Skiba, Stanisław Adamski, Jacek Nowak, Jerzy Sendkowski i Tadeusz Durak.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień  zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przekazali informacje o realizacji ciekawych inwestycji w ich regionie. Wyrazili bardzo pozytywną opinie o współpracy z inżynierami oraz przekazali najlepsze życzenia dla wszystkich budowlańców.

Dopełnieniem części oficjalnej był wykład mec. Michała Krasińskiego p.t Prawo Budowlane w 2021 r. Przydatne informacje i wskazówki.

W części artystycznej wystąpił Rafał Jędrzejczyk – aktor Piwnicy pod Baranami w repertuarze „Jeszcze się wszystko da odkręcić”.

Spotkanie zakończyło się biesiadą budowlaną pod hasłem „Co budować jak budować , żeby chcieli nas szanować”.

Wydarzenie opisał Tadeusz Durak.