SIERPNIOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM

środa, 05 września 2018 11:39 D.K.
Drukuj

22 sierpnia odbyło się posiedzenie prezydium Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa. Mimo wakacji, ważnych tematów nie brakowało. Jednym z poruszanych kwestii był remonty dachu budynku przy ulicy Św. Leonarda 18 w Kielcach, gdzie mieści sie siedziba Izby.

 

I od tej sprawy rozpoczęło się lipcowe spotkanie. - Przeciekający dach, jego kiepski stan sprawia, że nie możemy czekać na działania administratora – zaapelował do członków prezydium Wojciech Płaza, przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. – Musimy działać, musimy ponieść pewne koszty związane z jego naprawą, a potem dochodzić się ich zwrotu.

Dyrektor biura Izby, Wiesława Sobańska przedstawiła ofertę na naprawę dachu. W załączonej dokumentacji zostały wymienione przyczyny przecieków. Są to między innymi brak zabezpieczeń przed parowaniem wilgoci w samej strukturze dachu pod izolacją, niewystarczająca ilość kominków wentylacyjnych i zły stan tych obecnie istniejących, pozbawione izolacji liny montażowe instalacji odgromowej, czy nieszczelne koryto odwadniające. Zastrzeżenia budzi też dotychczasowe wejście na dach. Wykonawca wycenił koszty całego remontu na prawie 11 tysięcy złotych.

Członkowie prezydium przychylili się do prośby prezesa Płazy i wyrazili zgodę na sfinansowanie prac. – Wydatek przekracza nasze działania, jako współwłaściciela budynku, ale nie sposób zostawić tego dachu w takim stanie, w jakim jest obecnie – mówił Wojciech Płaza.

Kolejną omawianą sprawą był skład komisji i zespołów problemowych, które mają działać przy Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Świętokrzyska Izba zgłosiła swoje rekomendacje.

W związku ze zbliżającymi się obchodami Dnia Budowlańca omawiano kandydatury osób, które zostały nominowane do najważniejszych odznaczeń w Świętokrzyskiej Izbie. Zasłużeni inżynierowie zostaną uhonorowani podczas uroczystego spotkania, które odbędzie się 21 września w Sandomierzu.

Dyrektor biura, Wiesława Sobańska przedstawiła dane dotyczące liczby członków Izby na dzień 1 sierpnia. Ogółem – 6822 osoby, w tym aktywnych – 4036. Z kolei sekretarz Zbigniew Dusza przedstawił sprawozdanie z aktualnego stanu wykonania budżetu.