EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA W BRANŻY SANITARNEJ

piątek, 24 maja 2019 07:54 Ł.Sz.
Drukuj

23 maja w siedzibie Izby odbył się kolejny egzamin ustny, tym razem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem egzaminów ustnych zdający zostali podzieleni na dwie tury, łącznie 13 osób.

Komisja w składzie: Andrzej Pieniążek - przewodniczący, Elżbieta Chociaj i Magdalena Riabcew, oceniała wszystkich zdających kandydatów. Część formalną koordynowała dyrektor biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiesława Sobańska.