UROCZYSTA SESJA ODDZIAŁU PZITS W KIELCACH

wtorek, 11 czerwca 2019 10:04 M.J.
Drukuj

W czwartek 6 czerwca  2019 r. w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta sesja Oddziału z okazji Jubileuszu 100-lecia PZITS.

W uroczystości wdział wzięło wielu zaproszonych Gości, wśród nich m.in.: Pan Andrzej Pieniążek - Sekretarz  Generalny Zarządu Głównego PZITS  i Pani Anna Paluch - doradca Wojewody  Świętokrzyskiego.

Sesji przewodniczyła prezes Oddziału kol. Małgorzata Janiszewska, przedstawiając na wstępie historię Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości  zostały wręczone przez kol. A. Pieniążka   Honorowe Odznaki Stowarzyszeniowe, a kol. M. Janiszewska  przekazała współpracującym jednostkom pamiątkowe medale okolicznościowe.

Główną prezentację branżową pt. „Nauka i technika w służbie kieleckich wodociągów”  wygłosiła kol. D. Brymerska – Dyrektor Wodociągów Kieleckich.

Uroczystość zakończyła się toastem i miłym spotkaniem koleżeńskim.