BŁĘDY GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

środa, 09 października 2019 09:59 Ł.Sz.
Drukuj

Pan Piotr Jermołowicz ze Szczecina przeprowadził szkolenie nt. błędów, jakie występują podczas rozpoznawania oraz dokumentowania geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego.
Zaprezentowano przyczyny, konsekwencje oraz metody zapobiegania tym błędom. Przedstawiono także wymogi ustawowe i przykłady tychże zaniechań. Na końcu szkolenia zawiązała się dyskusja, podczas której zostały wyjaśnione wszelkie niejasności.