POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

czwartek, 14 listopada 2019 15:14 M.S.
Drukuj

Informacje z ważnych wydarzeń, raport z budżetu i propozycja prowizorium na kolejny rok oraz stan przygotowań do spotkania integracyjno-szkoleniowego  były, między innymi, tematami posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w środę, 13 listopada w Kielcach. Przewodniczył mu Andrzej Pawelec - zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

Na spotkaniu w siedzibie świętokrzyskiej Izby zjawili się członkowie Prezydium Okręgowej Rady. Wśród ważnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim miesiącu, mówiono o  między innymi o szkoleniu, którego tematem były katastrofy mostów w Polsce i na świecie  oraz historia kolei i dróg żelaznych przechodzących przez Kielce, wygłoszone 22 października przez kol. Bolesława Balcerka; wycieczce technicznej do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego  w Korzecku koło Chęcin, którą Kielecki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zorganizował wraz ze Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Kielcach 25 października  2019 roku; wycieczce techniczno-szkoleniowej na budowę drogi ekspresowej S7 w dniu 28 października.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Andrzej Pieniążek, przestawił stan przygotowań do nadchodzącej sesji egzaminacyjnej, a także wspomniał o posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie.

Stanisław Zieliński, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przekazał informacje ze szkolenia RODO, które odbyło się we Wrocławiu 12 października.

Dariusz Adamek, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zdał  sprawozdanie z konferencji pt. „Etyka i odpowiedzialność  zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym” zorganizowanej przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Śląską Izbę Budownictwa pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w której  licznie uczestniczyli reprezentanci okręgowych izb inżynierów budownictwa. Mówił także o XX Gali z okazji Dnia Budownictwa na Śląsku.

Zbigniew Major, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator, mówił o nowych sprawach, jakie ostatnio wpłynęły do sądu dyscyplinarnego  oraz zdał sprawozdanie z narady szkoleniowej przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i członkami okręgowych sądów dyscyplinarnych, która miała miejsce w dniach 5-7 listopada w Warszawie.