CYKL SZKOLEŃ NT. DIAGNOSTYKI BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH

czwartek, 28 marca 2019 14:17
Drukuj

UWAGA!

Udział członków ŚOIIB w szkoleniu możliwy na ogólnych zasadach dofinansowania, po akceptacji Prezydium ŚOIIB w kwocie wynikającej z Regulaminu Pomocy Finansowej Członkom ŚOIIB na cele dokształcania i podnoszeniu kwalifikacji.