Styczeń 2019

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

11

Odbyło się uroczyste spotkanie członków władz i organów Izby na którym dokonano podsumowania działalności ŚOIIB w 2018r. Przewodniczący Wojciech Płaza poinformował o ważniejszych wydarzeniach w Izbie w 2018roku.

14

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  119 osób, które w sesji jesiennej 2018r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek, Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński , dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚkProrektor ds. Ogólnych, Dziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej , Geomatyki i Energetyki  Politechniki Świętokrzyskiej – dr hab. Lidia Dąbek, ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ,Jan Jóźwik – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy,  Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego, , Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Małgorzata Janiszewska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wojciech Rybak  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozin  Związek Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

16

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady – Pana Andrzeja Pawelca z Redaktorem Biuletynu Świętokrzyskiego Panem Jerzym Chrobotem.

16

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.