KALENDARIUM


 

21

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady wzięła udział w posiedzeniu zespołu ds. Siedziby ŚOIIB.

17-19

Na Targach AGROTECH przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielali bezpłatnych konsultacji na temat realizacji obiektów budowlanych i ich remontów.

15

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie "Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa".

14

W spotkaniu Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad z przedstawicielami firm wykonawczych uczestniczył kol. Grzegorz Adamus.

10

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej z prof. dr hab. inż. Markiem Iwańskim - Prorektorem ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.

10

W zdalnym posiedzeniu dotyczącym organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa na targach AGROTECH udział wzięli: Przewodnicząca OR – Ewa Skiba, Zbigniew Dusza – koordynator ODIB  i członkowie Izby którzy będą udzielali bezpłatnych konsultacji dla społeczeństwa w sprawie budowy i remontów.

10

W posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Kielcach udział wzięła

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady.

06

Ewa Skiba - przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z kol. Ryszardem Żelaznym – przewodniczącym zespołu pomocniczego koordynującego pracę Klubu Seniora oraz Zbigniewem Duszą – koordynatorem ds. organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w regionie świętokrzyskim.

03

Posiedzenie Okręgowej Rady - w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa.

01

W zdalnym posiedzeniu w sprawie organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa na targach AGROTECH udział wzięli: Przewodnicząca OR – Ewa Skiba, zastępca przewodniczącej – Ewa Maruszak, Grzegorz Adamus, Andrzej Janicki i dyrektor biura.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich

Marzec 2023

28

Andrzej Janicki – członek Okręgowej Rady  i dyrektor biura Okręgowej Rady odbyli spotkanie z dyrektorem Centrum Kongresowego Targów Kielce w sprawie organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa na targach AGROTECH.

24

Posiedzenie Zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

23

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego.

23

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

22

Członkowie Klubu Seniora spotkali się z Przewodniczącą Okręgowej Rady – Ewą Skibą i zastępcą Przewodniczącej Ewą Maruszak w sali konferencyjnej ŚOIIB.

22

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady i Adam Muszyński – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej spotkali się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej z  prof. dr hab. inż. Zbigniewem Korubą- Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej.

21

Wiesława Czech-Morawska uczestniczyła w spotkaniu Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

21

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności biura Okręgowej Rady.

20

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności organów działających w Świętokrzyskiej  Izbie tj. OKK, OSD i OROZ.

17

PZITB Oddział w Kielcach – Koło Środowiskowe „Pod Wiechą” w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało szkolenie na temat- korozja biologiczna w budynkach. Po szkoleniu odbyło się spotkanie integracyjne.

17

W Tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich uczestniczyła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik Okręgowej Rady.

17

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie współwłaścicieli budynku przy ulicy Św. Leonarda 18.

15

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

15

W Urzędzie Miasta Kielce odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady z dyrektorem Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

14

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady, spotkała się z Wiceprezydent Miasta Kielce- Bożeną Szczypiór.

09

W Warszawie odbyło się posiedzenie KSD w którym wziął udział Andrzej Pieniążek – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

09

Stefan Szałkowski uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

09

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady, uczestniczyła w konferencji pn. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” na zaproszenie Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

08

W hotelu Ameliówka odbyło się spotkanie na temat „Dialog społeczny w dobie kryzysu energetycznego i inflacyjnego- obszary i zakres współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, organizacjami sektora przemysłu wyrobów budowlanych oraz instytucjami państwowymi”. Podczas spotkania przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski, wręczył Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewie Skibie, złoty medal 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce przyznany Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

08

W siedzibie Targów Kielce odbyło się spotkanie przewodniczącej Okręgowej Rady ewy Skiby  z dyrektorem Centrum Kongresowego Andrzejem Kierczem.

02

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji ŚOIIB.

02

Ewa Skiba i Tadeusz Durak uczestniczyli w konferencjach pt. „Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce” oraz  „Uprawnienia budowlane - droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa” które odbyły się w ramach Dniach Inżynierskich na targach Budma.

01

W wyjazdowym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB które odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa uczestniczyli Ewa Skiba i Tadeusz Durak.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Luty 2023

27

W auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła Młodych.

26

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

25

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Ryszard Mes przeprowadził w ramach nadzoru KROZ kontrolę OROZ.

25

Odbyło się posiedzenie zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

24

W siedzibie izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

23

Adam Muszyński-Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczył w spotkaniu z Krajową Komisją Rewizyjną.

20

Punkt Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował wycieczkę techniczną na budowę Dworca Metropolitalnego w Lublinie.

18

Ewa Skiba-przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z Zbigniewem Koniuszem – Wojewodą Świętokrzyskim.

18

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady

17

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

14

W sali hotelu Kameralnego w Kielcach odbyło się noworoczne spotkanie członków organów , komisji i zespołów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

12-14

W szkoleniu zorganizowanym przez PIIB dla sekretarzy i dyrektorów biura uczestniczyły – Małgorzata Sławińska – sekretarz Okręgowej Rady i Wiesława Sobańska- dyrektor biura.

11

Przewodnicząca Okręgowej Rady Ewa Skiba spotkała się w Ostrowcu Świętokrzyskim z Prezydentem Jarosławem Górczyńskim.

10

Tadeusz Durak uczestniczył  w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

09

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  69 osób, które w sesji jesiennej 2022 r. zdały stosowny egzamin w ŚOIIB. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Adam Derza –Okręgowy Inspektor Pracy,. dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta prof. PŚk – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki na  Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego  „ Budowlani „ Okręg Świętokrzyski, Maria Głowacka – Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Alfred Zgoda – Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Grzegorz Łukasik – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,  Jacek Olszewski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych i Stanisław Rozin – Przewodniczący Związku Mostowców RP Oddziału Świętokrzyskiego.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Jacek Ślusarczyk – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

04

W siedzibie izby odbyło się spotkanie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich

Styczeń 2023