Styczeń 2017

09

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  129 osób, które w sesji wiosennej 2016r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : dziekani wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Marek Iwański i dr hab. inż. Antoni Różówicz prof. PŚk ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Janiszewska – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska , Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor PIP i jego zastępca Tomasz Staniec , Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego,  Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Jacek Olszewski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krzysztof Piłat  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zygmunt Zimny – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozinprzewodniczący Związku Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.