KALENDARIUM


 

Styczeń 2021

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

13

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w trybie zdalnym.

21

Stefan Szałkowski uczestniczył zdalnie w Posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

25

W trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

25

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził przesłuchanie członka izby w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

26

Pani Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przeprowadziła kontrolę działalności organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

27

Tadeusz Durak uczestniczył w spotkaniu informacyjnym w trybie on-line, dotyczącym organizacji „Grupy mediatorów przy PIIB”.

28

W trybie wideokonferencji odbyło się spotkanie Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych. Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Naszej Izby reprezentował kol. Adam Muszyński.

Luty 2021

01

Komisja Wnioskowa Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła naradę w trybie on-line.

01

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium Okręgowej Rady i obsługi prawnej na którym omawiano aktualne sprawy lokalu Izby.

02

Przewodniczący Okręgowej Rady – Stefan Szałkowski, zastępca przewodniczącego Andrzej Pawelec , Andrzej Janicki – przewodniczący zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wzięli udział w spotkaniu z dziekanami wydziałów : Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki , Automatyki i Informatyki oraz Inżynierii Sanitarnej, Geomatyki i Energetyki na którym omawiano problematykę współpracy oraz konkursu na prace dyplomowe studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

02

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził przesłuchanie członka izby w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynatorów Otwartego Dnia Budownictwa w której uczestniczył Tadeusz Durak.

11

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę :

OKK- kontrola protokołów z posiedzeń w 2020r oraz ocenę sprawozdania z działalności OKK za 2020r,

OSD- kontrola analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej członków zgodnie z §4.3 regulaminu OSD oraz ocenę sprawozdania z działalności OSD za 2020r,

OROZ- kontrolę podejmowanych uchwał w 2020r zgodnie z § 6a regulaminu OROZ oraz ocenę sprawozdania z działalności OROZ za 2020r,

Ocenę sprawozdań komisji i zespołów problemowych Okręgowej Rady ŚOIIB.

15

W posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami  naukowo-technicznymi w trybie wideokonferencji uczestniczył Tadeusz Durak.

16

W posiedzeniu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w trybie zdalnym wziął udział Grzegorz Świt.

18

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.