KALENDARIUM


 

Lipiec  2022

14

Ewa Maruszak- zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady reprezentowała Świętokrzyską Izbę podczas międzynarodowej konferencji organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską „ Selected issues in building structures design”.

14

W biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Starachowicach odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z posłem Krzysztofem Lipcem.

14

Stefan Szałkowski uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

13

W posiedzeniu Rady Krajowej PIIB udział wzięli : Ewa Skiba i Tadeusz Durak – członkowie KR, wybrani na kadencję 2022-2026.

13

W Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących, w którym wzięła udział Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady.

11

W Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby         z dyrektorem – Jerzym Wroną, Dariuszem Adamkiem – zastępcą Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Maciejem Grzeszczakiem – zastępcą Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej, Moniką Słoniewską – zastępcą Dyrektora ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym.

06

Andrzej Pieniążek – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu KSD.

06

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

06

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

06

W Urzędzie Gminy Bodzentyn odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z Burmistrzem Dariuszem Skibą.

05

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach, odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z dyrektorem Wydziału Budownictwa – Januszem Garbarczykiem.

04

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  95 osób, które w sesji wiosennej 2022 roku zdały egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Zbigniew Michnicki  – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego, Bożena Szczypiór – Pierwszy Zastępca Prezydenta Kielc, Jan Jóźwik – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, prof. dr hab. inż. Marek Iwański - Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta prof. PŚk – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki na  Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego  „ Budowlani „ Okręg Świętokrzyski, Marcin Kamiński - Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Alfred Zgoda – Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Jacek Olszewski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych i Stanisław Rozin – Przewodniczący Związku Mostowców RP Oddziału Świętokrzyskiego.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Jacek Ślusarczyk – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Czerwiec  2022

30

W Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z Jarosławem Górczyńskim – Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

30

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Stanisławem Adamskim.

30

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa  – Łukaszem Smyłą.

30

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyło się posiedzenie niejawne.

28

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

28

W Starostwie Powiatowym w Kielcach, odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z członkiem Zarządu Powiatu – Mariuszem Ścianą i dyrektorem Wydziału Budownictwa – Marcinem Pabjan.

25

Pani Maria Płaza odebrała  Medal Honorowy PIIB – najwyższe odznaczenie PIIB, przyznane pośmiertnie w 2020 roku Wojciechowi Płazie - Przewodniczącemu Okręgowej Rady ŚOIIB w latach 2014-2019 r.

25

Podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB Andrzej Pieniążek otrzymał najwyższe odznaczenie PIIB – Medal Honorowy PIIB przyznany w 2022 r.

 24-25

Odbył się XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w którym uczestniczyło 8 delegatów Izby Świętokrzyskiej : Ewa Skiba, Tadeusz Durak, Andrzej Janicki, Tomasz Marcinowski, Andrzej Pieniążek, Małgorzata Sławińska, Stefan Szałkowski i Andrzej Witkowski.

23

Odbyło się spotkanie Zarządu  Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Św. Leonarda 18. W spotkaniu Świętokrzyską Izbę reprezentowała Danuta Jamrozik-Szymkiewicz.

23

W auli Politechniki Warszawskiej w uroczystej Gali z okazji Jubileuszu XX-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa udział wzięli  delegacji na Zjazd Krajowy PIIB : Ewa Skiba , Małgorzata Sławińska, Stefan Szałkowski, Andrzej Pieniążek, Tadeusz Durak i  Andrzej Witkowski.

22

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Dariusza Adamka – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatora z Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej wybranymi na kadencję 2022-2026.

22

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej członka Izby.

22

W Starachowicach odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z Elżbietą Szafarczyk- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Starachowicach.

20

W Starachowicach odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z Panią Poseł Agatą Wojtyszek.

15

W siedzibie Izby, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

15

Posiedzenie Okręgowej Rady.

15

Przewodnicząca Okręgowej Rady – Ewa Skiba, spotkała się z delegatami Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Zjazd Krajowy PIIB.

13

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

12

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

10

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów.

10

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów.

09

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów.

09

W Nadzwyczajnym Kongresie z okazji 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych, który odbył się w Hotelu Ameliówka, Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady.

09

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej - KOB. Do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów.

08

Przewodnicząca Okręgowej Rady – Ewa Skiba i Andrzej Janicki – przewodniczący zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej podczas posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, wręczyli Dziekanowi Wydziału Panu prof. dr hab. inż. Tomaszowi Kozłowskiemu  nagrodę dla Pani Małgorzaty Wnuk za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2020/2021.

08

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

07

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 21 kandydatów.

07

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkała się z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Kielc - Bożeną Szczypiór.

06

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 6 kandydatów.

05

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów.

04

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

03

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 7 kandydatów.

02

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 20 kandydatów.

02

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę uchwał i wniosków przyjętych przez XXI zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

02

W Kielcach w uroczystości wręczenia statuetek NOVATOR 2021 Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała Ewa Maruszak – zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

02-03

We wspólnej naradzie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorów udział wzięli : Grzegorz Adamus – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Dariusz Adamek – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej – koordynator oraz prawnicy :  Anna Dutkiewicz i Marcin Chodkowski.

Maj  2022

31

Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady wzięła udział w VI  konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddziału Świętokrzyskiego pn. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”.

27

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

25

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, odbyło się spotkanie Ewy Skiby – Przewodniczącej Okręgowej Rady z Piotrem Ambroszczykiem – Starostą Starachowickim oraz dyrektorem Wydziału Budownictwa – Januszem Garbarczykiem – członkiem Świętokrzyskiej Izby.

24

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady wzięła udział w posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Kielcach.

19

W trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji Wnioskowej.

18

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB udział wzięli : Ewa Skiba- przewodnicząca Okręgowej Rady, Tadeusz Durak i Stefan Szałkowski – członkowie Krajowej Rady.

18

Andrzej Pieniążek wziął udział w posiedzeniu Krajowej Komisji Medalu Honorowego.

17

Odbyło się spotkanie członków zespołu OR ŚOIIB ds. organizacji obchodów jubileuszu XX –lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z Ewą Skibą – Przewodniczącą Okręgowej Rady.

13

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Cezarym Tkaczykiem. Podczas spotkania omówiono zasady naboru do projektów realizowanych przez SIPH – „ Miejsce pracy dla Ciebie” i „ Biznes dla młodych”.

12

Tadeusz Durak uczestniczył zdalnie w posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

11

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

11

W Konferencji Naukowo-Technicznej „ Świętokrzyskie szlaki – doświadczenia, innowacje, bezpieczeństwo „ zorganizowanej w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady i liczne grono członków Izby.

10

Ewa Skiba -Przewodnicząca Okręgowej Rady,  Małgorzata Sławińska - Sekretarz Okręgowej Rady,  Grzegorz Świt – Przewodniczący Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i  Ryszard Piotrowski – członek KUDZ oraz  członkowie Świętokrzyskiej Izby wzięli udział w spotkaniu z dr inż. arch. Czesławem Bieleckim  na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Tematem spotkania było projektowanie konstrukcji z uwzględnieniem aspektu rozwoju zrównoważonego.

10

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Jacek Ślusarczyk uczestniczył w posiedzeniu członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Przewodniczących OKK.

10

Tadeusz Durak uczestniczył zdalnie w posiedzeniu krajowej komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

04

Posiedzenie Okręgowej Rady.

23-27

Tadeusz Durak uczestniczył w XXX Konferencji Naukowo-Technicznej „ Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach.

Kwiecień  2022

29

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wybranego na XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.

28

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wybranej na XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.

27

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB udział wzięli : Ewa Skiba- przewodnicząca Okręgowej Rady, Tadeusz Durak i Stefan Szałkowski – członkowie Krajowej Rady.

27

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybranej na XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym.

27

Ewa Maruszak -członek Okręgowej Rady reprezentowała ŚOIIB na posiedzeniu Kapituły Konkursu o nagrodę NOVATOR 2021 w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

26

Ewa Skiba i Stefan Szałkowski wzięli udział w spotkaniu Prezesa Krajowej Rady z przewodniczącymi Okręgowych Rad.

23

Odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

19

Odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

08

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

08

Zakończenie sesji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane.

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

06

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

05

W spotkaniu członków organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego udział wzięli : Dariusz Adamek -   przewodniczący OSD i Zbigniew Major – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator.

05

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady z współwłaścicielem budynku p. A. Słomką.

01

W Gali z okazji Jubileuszu XX-lecia Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Świętokrzyską Izbę reprezentował Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady.

Marzec 2022

31

Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w Łodzi w konferencji n/t. „ Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”.

31

W zebraniu sprawozdawczym Wspólnoty Mieszkaniowej Izbę reprezentowali : Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik okręgowej rady oraz Zbigniew Dusza – sekretarz Okręgowej Rady.

29

Rozpoczęcie sesji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane.

26

Ewa Maruszak – członek Okręgowej Rady i Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady reprezentowali Świętokrzyską Izbę w Jubileuszowej Gali z okazji 20 lecia Śląskiej Okręgowej izby inżynierów Budownictwa.

22

W posiedzeniu komisji ds. komunikacji społecznej uczestniczył zdalnie Andrzej Pawelec.

17

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

16

Odbyło się spotkanie członków zespołu OR ŚOIIB ds. organizacji obchodów jubileuszu XX –lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

11

Odbyło się zdalne posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

09

Posiedzenie Okręgowej Rady.

08

W Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa dotycząca pomieszczenia 123.

07

W kancelarii adwokackiej odbyło się spotkanie współwłaściciela p. A. Słomki z przedstawicielami ŚOIIB.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

01

St. Szałkowski – Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego.

01

Na wniosek ŚOIIB odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Św. Leonarda 18.

Luty 2022

17

Stefan Szałkowski wziął udział w zdalnym posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

16

Odbyło się spotkanie członków zespołu OR ŚOIIB ds. organizacji obchodów jubileuszu XX –lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

15

W zdalnym posiedzeniu krajowej komisji ds. współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi wziął udział  Tadeusz Durak.

11

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę organów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

09

W Urzędzie Miasta Kielce odbyło się spotkanie członków Prezydium Okręgowej Rady z p. Bożeną Szczypiór – wiceprezydentem miasta.

09

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

08

St. Szałkowski – Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Kielcach.

07

W Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa dotycząca uchylenia uchwał Wspólnoty z 2020r i 2021r.

04

T. Durak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

03

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady ,członków Rady Programowej z redaktor Biuletynu Świętokrzyskiego.

03

W Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa dotycząca pomieszczenia 123.

02

S. Szałkowski  T. Durak – członkowie Krajowej Rady wzięli udział w zdalnym posiedzeniu KR PIIB.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

01

Odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Wnioskowej ŚOIIB.

Styczeń 2022

31

W siedzibie izby odbyło się spotkanie p. Cezarego Tkaczyka – Prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Przewodniczącym Okręgowej Rady ŚOIIB w sprawie organizacji konkursu „NOWATOR”.

29

Odbyło się zdalne posiedzenie organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

26

Pani Agnieszka Jońca - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ,przeprowadziła kontrolę działalności organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

24

W Spotkaniu Noworocznym w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa udział wzięli : Stefan Szałkowski i Tadeusz Durak.

20

W zdalnym posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej udział wziął Stefan Szałkowski.

15

W Skarżysku - Kamiennej odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

14

W sali ZUGA-SHL odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencje 2022-2026 – Kielce 5.

12

Andrzej Pawelec- zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego z zespołem Polskiej  Komisji Akredytacyjnej oceniającym kierunek architektura prowadzony przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

05

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.