Kalendarium

 

 

17

W siedzibie izby odbyło się spotkanie Klubu Młodych połączone ze szkoleniem pn. „Prawo budowlane – zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie”.

16

W uroczystości wręczenia nagród NOVATOR 2023, Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała Ewa Maruszak- zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady.

13-14

W ośrodku UROCZYSKO w Cedzynie obyło się szkolenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej z 5 Izb Okręgowych. Szkolenie prowadzili : mec. Jolanta Szewczyk

i mec. Krzysztof Zając.

09

W uroczystej Gali z okazji 90-lecia PZITB Świętokrzyską Izbę reprezentowała Przewodnicząca Okręgowej Rady -Ewa Skiba.

08

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

07

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Odznaczeń oraz Wydawania opinii dla członków Izby.

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Maj 2024

27

Odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB.

26

W siedzibie izby odbyło się spotkanie zarządu Klubu Seniora.

24

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB, uczestniczyli: Ewa Skiba zdalnie i Tadeusz Durak stacjonarnie.

23

Karolina Górlicka i Jakub Kurkowski uczestniczyli w zdalnym posiedzeniu Rady Młodych.

22

W Punkcie Informacyjnym  ŚOIIB w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

19

Tomasz Marcinowski-zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady uczestniczył w Gali Finałowej

III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym .

18

Punkt informacyjny w Ostrowcu Św. zorganizował wycieczkę techniczną na budowę mostu podwieszonego na rzece Kamienna  i przebudowę drogi wojewódzkiej DKW 754 w Ostrowcu Św.

17

W siedzibie Izby w organie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, odbyło się przesłuchanie członka Izby.

15

W spotkaniu dotyczącym kwalifikowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej uczestniczyli: Marzena Popowska-zdalnie  i Bogusław Świąder-stacjonarnie.

10

Ewa Maruszak-zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady reprezentowała Świętokrzyską Izbę podczas konferencji Naukowo-Technicznej pt. ” Perspektywy rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego ”, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce.

10

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

09-12

Stefan Szałkowski – członek prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczyła w konferencji WPPK-2024 w Wiśle.

08

Posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

04

W Jubileuszowej Gali 20-lecia Wydawnictwa PIIB i „Inżyniera Budownictwa”, Świętokrzyską Izbę reprezentowała Przewodnicząca Okręgowej Rady-Ewa Skiba.

03

W zdalnym posiedzeniu kolegium przewodniczących Okręgowych Rad uczestniczyła Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Kwiecień 2024

27

Odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

27

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej. Izbę reprezentowała Danuta Jamrozik-Szymkiewicz.

25

W Punkcie Informacyjnym  ŚOIIB w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

25

W sali konferencyjnej Izby odbyło się świąteczne spotkanie członków Klubu Seniora.

23

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady uczestniczyła w  otwarciu nowej siedziby Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

22

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

21

Na Wydziale Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 dla studentów oraz listów gratulacyjnych dla promotorów tych prac.               W uroczystości Świętokrzyską  Izbę reprezentowała Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady i Andrzej Janicki – przewodniczący zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

19

Początek XLIII Sesji Kwalifikacyjnej.

14-15

W Łodzi odbyła się V edycja konferencji pt. ”Nowoczesne technologie w budownictwie- wybrane zagadnienia” w której udział wzięła Ewa Skiba-Przewodnicząca Okręgowej Rady.

06

Posiedzenie Okręgowej Rady.

04

W zdalnym posiedzeniu kolegium przewodniczących Okręgowych Rad uczestniczyła Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB.

04

W sali konferencyjnej Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady z przedstawicielami powiatów wybranych spośród delegatów na Zjazdy Okręgowe.

04

W siedzibie Izby odbyło się  posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Marzec 2024

29

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

29

Tadeusz Durak uczestniczył w posiedzeniu Zespołu doraźnego Krajowej Rady PIIB do spraw seniorów.

28

W Warszawie w posiedzeniu Rady Młodych uczestniczyli przedstawiciele naszej Izby: Karolina Górlicka i Jakub Kurkowski.

28

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Ewy Skiby-Przewodniczącej Okręgowej Rady i Danuty Jamrozik-Szymkiewicz-Skarbnika Okręgowej Rady z współwłaścicielem p. Andrzejem Słomką.

27

Tadeusz Durak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

27

Stefan Szałkowski-członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Jacek Ślusarczyk-przewodniczący Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej uczestniczyli w posiedzeniu KKK i przewodniczących OKK.

26

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów ŚOIIB z powiatu ostrowieckiego.

22

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

22

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę budżetu i pracy biura izby.

21

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę pracy organów Izby.

20

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewy Skiby z Wojewodą Świętokrzyskim - Józefem Brykiem.

19

Przewodnicząca Okręgowej Rady – Ewa Skiba i Skarbnik Okręgowej Rady – Danuta Jamrozik-Szymkiewicz spotkały się z zastępcą dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg – Jarosławem Soboniem.

16

 W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Oceny i promowania pracy dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

15

Andrzej Janicki uczestniczył w spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego działającego przy Dziekanie Wydziału Inżynierii Środowiska, geodezji i Energetyki Odnawialnej.

15

Specjalistyczny Zespół ds. Rzeczoznawstwa Budowlanego przeprowadził rozmowę z p. Pawłem Jedlińskim - kandydatem na rzeczoznawcę.

13

Stefan Szałkowski uczestniczył w Warszawie w pracach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

12-13

W posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie wziął udział Andrzej Pieniążek.

07

W siedzibie Izby odbyły się dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

05

Odbyło się stacjonarne posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

06

W trybie on-line odbyło się spotkanie Komisji Wnioskowej.

05

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie zespołu pomocniczego Klubu Seniora.

02

Posiedzenie Zespołu ds. Oceny i promowania pracy dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

01

W wyjazdowym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB, które odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa uczestniczyli: Ewa Skiba zdalnie i Tadeusz Durak stacjonarnie.

Luty 2024

31

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził w siedzibie Izby przesłuchanie członka w sprawie z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

31

W wyjazdowym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB które odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa uczestniczyli: Ewa Skiba zdalnie i Tadeusz Durak stacjonarnie.

29

W sali konferencyjnej Izby odbyło się noworoczne spotkanie członków prezydium Okręgowej Rady z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Prezesem NOT oraz dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk ­­­- Profesorem Grzegorzem Świtem. W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady, spotkanie prowadził Zastępca Przewodniczącej Tomasz Marcinowski.

26

Kontrolę pracy organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadziła Agnieszka Jońca-Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

25-26

Stefan Szałkowski uczestniczył w Warszawie w pracach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

25

W Warszawie w posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek-członek tego organu.

24

Adam Muszyński wziął udział w naradzie zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną.

19

Ewa Maruszak-zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady uczestniczyła w spotkaniu noworocznym członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

15

Odbyło się spotkanie delegatów ŚOIIB z powiatu ostrowieckiego podsumowujące działalność Punktu Informacyjnego w 2023 roku i omawiające zamierzenia na 2024 r.

13

W sali hotelu Kameralnego w Kielcach odbyło się noworoczne spotkanie członków organów , komisji i zespołów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

10

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

08

W sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, osobom które w sesji jesiennej 2023 roku zdały egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Barbara Kieres-Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jacek Golmento-Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Andrzej Szychowski prof. Pśk z Wydziału Budownictwa i Architektury, Maria Głowacka – wiceprzewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Cezary Tkaczyk–Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Marek Banasik – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Stanisław Rozin – Przewodniczący Związku Mostowców RP Oddział Świętokrzyski, Kazimierz Ginał – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali: Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Jacek Ślusarczyk – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Styczeń 2024