Styczeń 2018

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

05

Odbyło się uroczyste spotkanie członków władz i organów Izby na którym dokonano podsumowania działalności ŚOIIB w 2017r. Przewodniczący Wojciech Płaza poinformował o ważniejszych wydarzeniach w Izbie w 2017roku.

08

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  131 osób, które w sesji jesiennej 2017r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński , dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚkProrektor ds. Ogólnych, dziekani wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej – dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk, prof. dr hab. inż. Marek Iwański i dr hab. inż. Antoni Różówicz prof. PŚk ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Cezary Tkaczyk  – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej , Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego, Maria Głowacka – przewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Włodzimierz Stępień – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Małgorzata Janiszewska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ryszard Piotrowski – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Krzysztof Piłat  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Grzegorz Mieczkowski i Zygmunt Zimny – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozin  Związek Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

09

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

10

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

11

Andrzej Pawelec uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

11

Przewodniczący Wojciech Płaza wziął udział w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej ds. uczelni technicznych na zaproszenie Dziekana Budownictwa Ladowego Politechniki Świętokrzyskiej. 

11

W posiedzeniu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w Warszawie udział wzięła Ewa Maruszak.

12

W siedzibie Izby odbyła się rozprawa w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym.

13

W Jędrzejowie  odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu jędrzejowskiego. Wybrano 5 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

15

W Końskich odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu koneckiego. Wybrano 4 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

15
16

Stanisław Zieliński – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczył w Warszawie w naradzie szkoleniowej.

17

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Cezarego Tkaczyka - Prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z przewodniczącym Okręgowej Rady – Wojciechem Płazą w sprawie organizacji szkoleń dla członków Izby. W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Jerzy Adamski, Marta Pawłowska – główny specjalista w SIPH i dyrektor biura ŚOIIB.

17

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

18

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w weryfikacji uprawnień obcokrajowców.

19

PZITS Oddział Kielc zorganizował szkolenie połączone z wycieczkę techniczną na temat „ zagospodarowanie , odzysk, przetwarzanie i utylizacja odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Promniku.

20

W Skarżysku-Kamiennej  odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu skarżyskiego. Wybrano 6 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

22

We Włoszczowie  odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu włoszczowskiego. Wybrano 3 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

25

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w weryfikacji pytań na uprawnienia  budowlane.

26

PZITB Oddział Kielce zorganizował w Ostrowcu Świętokrzyskim szkolenie n/t „ Zmiany w przepisach regulujących proces budowlany obowiązujące od 1 stycznia 2018r”.

30

Posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych .

31

Andrzej Pawelec uczestniczył w posiedzeniu zespołu KKK ds. pytań testowych na uprawnienia budowlane.

Luty 2018

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

05

Biuro izby zorganizowało szkolenie n/t „ Aktualne przepisy regulujące proces budowlany”.

05

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

06

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

07

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

08

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

12

Biuro izby zorganizowało szkolenie n/t. Przepisy BHP i plan BIOZ w procesie budowlanym.

14

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

15

Andrzej Pawelec uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

21

Małgorzata Sławińska członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczyła w Warszawie w posiedzeniu KSD.

21

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w weryfikacji pytań na uprawnienia  budowlane.

22

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

22

Przewodniczący Wojciech Płaza wziął udział w konferencji naukowej „ Nowoczesne technologie w budownictwie- wybrane zagadnienia” zorganizowanej przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

27

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

28

PZITS Oddział w Kielcach zorganizował wyjazd do elektrowni w Połańcu w celu zapoznania członków Izby z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej .

Marzec 2018

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

05

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

07

Posiedzenie Okręgowej Rady.

06-09

W posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji kwalifikacyjnych , które odbywa się  Szczyrku podczas Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji uczestniczą Andrzej Pawelec- zastępca przewodniczącego KKK i Stefan Szałkowski – zastępca przewodniczącego OKK.

12

Związek Mostowców RP zorganizował w sali konferencyjnej Izby szkolenie n/t „ Nowoczesne rozwiązania techniczne w robotach szalunkowych i zbrojarskich oraz systemy zabezpieczeń prac na wysokości .”

13.

PZITB Oddział Kielce zorganizował szkolenie n/t „ Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych – analiza obliczeniowa w poszukiwaniu rezerw”.

13

Początek postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych.

14

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady oraz Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.

16

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

19

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Poliuretan – efektywny materiał do izolacji cieplnej”.

19

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

23

Rozprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

24

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady na zaproszenie Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP , reprezentował Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów SWOIA RP.

23-24

W naradzie szkoleniowej skarbników izb inżynierów budownictwa w Łodzi uczestniczyła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik Okręgowej Rady ŚOIIB.

Kwiecień 2018

04

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek.

04

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

07

W sali Łysogóry hotelu BEST WESTERN w Kielcach odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

12

Andrzej Pawelec - zastępca przewodniczącego KKK, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

13

SEP Oddział Kielce zorganizował w siedzibie Izby szkolenie n/t „ Zabezpieczenie przed przepięciami „.

17

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

18

Andrzej Pawelec członek Okręgowej Rady na zaproszenie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wziął udział w posiedzeniu zespołu opiniującego przyznanie nagród NOWATOR 2018.

18

Posiedzenie Okręgowej Rady.

19

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

19

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach zorganizował szkolenie n/t. „ Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w aspekcie procedur dotyczących obiektów budowlanych”.

19-20

W VIII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018 , udział wzięli : Wojciech Płaza, Andrzej Pawelec i dyrektor biura.

24

W spotkaniu przewodniczących Okręgowych Rad w Warszawie udział wziął Wojciech Płaza – Przewodniczący Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

25

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady oraz Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.

25

W siedzibie Izby odbylo się szkolenie n/t „ Bezpieczeństwo pożarowe budynków pod kątem przygotowania obiektów budowlanych do odbioru w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

26

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Maj 2018

07

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

07

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

9-11

W konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie , ŚOIIB reprezentował Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady.

09

W konferencji Naukowo-Technicznej „ Infrastruktura drogowa i kolejowa- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość „ zorganizowanej przez Świętokrzyski Klub Drogowca SITK RP Oddział w Kielcach - ŚOIIB reprezentował Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

10

Andrzej Pawelec - zastępca przewodniczącego KKK, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, które odbyło się podczas konferencji w Cedzynie.

11

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Świętokrzyski zorganizował wycieczkę techniczną na budowę tunelu pod Lubomiem Małym, obiektów mostowych węzła „Skomielna Biała” oraz estakady o roboczym oznaczeniu 21 w ciągu drogi ekspresowej S7 Kraków- Rabka –Zdrój .

11

SEP Oddział Kielecki zorganizował w Buskim Samorządowym Centrum Kultury szkolenie n/t „ Inteligentne sieci elektroenergetyczne – akumulatorowe systemy magazynowania energii, rolai kierunki rozwoju technologii”.

14

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

16

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

16

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

17

W uroczystości wręczenia nagród NOVATOR 2018 w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach wziął udział Przewodniczący Okręgowej Rady – Wojciech Płaza.

17-18

W Radziejowicach w szkoleniu sekretarzy i dyrektorów biur okręgowych izb , uczestniczyli : Zbigniew Dusza – sekretarz i Wiesława Sobańska.

18

W Sali ZUGA-SHL odbył się egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

21

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

22

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w ramach kontroli w egzaminach ustnych w Kujawsko-pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

22

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów.

22

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów.

23

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

23

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

24

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 24 kandydatów.

25

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach zorganizował szkolenie n/t. „ Kompensacja mocy biernej pojemnościowej w sieciach SN. Eliminacja gazu SF6 jako czynnika izolacyjnego i gaszeniowego w aparaturze rozdzielczej WN . Usługi w sieciach rozdzielczych realizowane przez magazynowanie energii”.

25

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 15 kandydatów.

25

W konferencji dotyczącej obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy , Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Tomasz Marcinowski.

25-26

W Jadwisinie w szkoleniu przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej udział wzięli Dariusz Adamek , Zbigniew Major, Anna Dutkiewicz i Marcin Chodkowski.

26

Wojciech Płaza wziął udział w spotkaniu przewodniczących Okręgowych Rad i III festynie zorganizowanym przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod hasłem ŻYJ BEZPIECZNIE. 

26

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 23 kandydatów.

26

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej - KOB. Do egzaminu przystąpił 1 kandydat.

28

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów.

28

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  Do egzaminu przystąpił 1 kandydat.

28

Na egzaminie ustnym w specjalności inżynieryjnej mostowej w ramach kontroli KKK uczestniczył Janusz Pluta członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

29

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

30

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów.

30

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady oraz Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.

Czerwiec 2018

1

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 24 kandydatów.

2

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 24 kandydatów.

5

Stanisław Zieliński – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczył w Warszawie w naradzie szkoleniowej.

6

Szkolenie „Procedury ustalania geotechnicznych warunków posadowienia jako podstawa właściwego projektowania i realizacji inwestycji. Uwarunkowania prawne”.

6

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

7

W Posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej udział wzięli: Andrzej Pawelec – Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, oraz Andrzej Pieniążek – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB.

7

W posiedzeniu Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej udział wziął: Tomasz Marcinowski – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady oraz Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej ŚOIIB

7-10

Wycieczka techniczna – szkolenie „Zwiedzanie obiektów i drogowych rozwiązań komunikacyjnych na trasie Kielce-Toruń-Trójmiasto-Malbork-Kwidzyń-Kielce

12

Szkolenie: „Prezentacja zbiorników retencyjnych firmy Hobas System oraz Amiantit

13

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

13

Wojciech Płaza wziął udział w spotkaniu przewodniczących Okręgowych Rad.

14

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

14

Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

20

Posiedzenie Okręgowej Rady.

20

Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

22

Ewa Maruszak – członek Okręgowej Rady reprezentowała Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w spotkaniu Rady Dyrektorów SIPH w Parku Etnograficznym w Tokarni.

25

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

26

Plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

26

Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady , reprezentował Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w uroczystości wręczenia nagród w konkursie PZITB – Budowa Roku 2017 – edycja XXVIII.

28-29

Odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Lipiec 2018

02

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla 148 osób, które w sesji wiosennej 2018r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Poseł Artur Gierada, Andrzej Bętkowski – wicewojewoda Województwa Świętokrzyskiego, , Jan Maćkowiak – wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Sułek – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk, - dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej ,Cezary Tkaczyk  – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej , Ireneusz Janik – prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, oraz przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Małgorzata Janiszewska – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sławomir Bęben – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów  i Techników Budownictwa, Stanisław Rozin – Przewodniczący Związku Mostowców RP oraz Krzysztof Piłat – zastępca prezesa Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

04

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

05

SEP Oddział Kielce zorganizował w siedzibie Izby szkolenie n/t „ Zagadnienia związane z fotowoltaiką”.

11

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Wojciech Płaza i Tadeusz Durak.

17

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

18

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady – Wojciecha Płazy, Prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Cezarego Tkaczyka , Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Grzegorza Świta  w sprawie organizacji szkoleń dla członków Izby.

18

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

20

PZITS Oddział Kielce zorganizował wycieczkę techniczną „ Sandomierskie budowle podziemne”.

27

Stefan Szałkowski – członek Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

31

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie przewodniczącego Komisji ds. Inwestycji, zakupów i administrowania nieruchomością  z wykonawcami remontu III piętra i inspektorem nadzoru.

Sierpień 2018

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

22

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

23

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

27

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

31

PZITS Oddział Kielce zorganizował wycieczkę techniczną „ Budownictwo wodne, elektrownia wodna”.

Wrzesień 2018

05

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Wojciech Płaza i Tadeusz Durak.

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

05

W kancelarii mecenasa Ziemby , odbyło się spotkanie mediacyjne pomiędzy współwłaścicielami budynku przy ulicy Leonarda 18. Izbę reprezentowali : Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego i mecenas  Marcin Szydziak.

06

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył Stefan Szałkowski.

07

Zbigniew Dusza – sekretarz Okręgowej Rady reprezentował Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

 w Opolskim Dniu Budowlanych.

07

W uroczystościach 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP uczestniczył Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady, zastępca przewodniczącego Andrzej Pawelec , Stanisław Zieliński – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Dariusz Adamek – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz członek Okręgowej Rady – Grzegorz Świt.

10

Biuro izby zorganizowało szkolenie dla członków  n/t „Komfort akustyczny a wymagania prawne - Nowe przepisy normalizacyjne z zakresu ochrony przeciwdźwiękowej budynków. Podstawowe pojęcia z zakresu akustyki budowlanej”.

12

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek

z Przewodniczącym Okręgowej Rady – Wojciechem Płazą, zastępcą przewodniczącego – Andrzejem Pawelcem i dyrektorem biura .

12

Posiedzenie Okręgowej Rady.

13

Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady wziął udział w spotkaniu w Szczecinie przedstawicieli Izb okręgowych z Panią Minister – szefową Kancelarii Prezydenta RP oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

13-15

W Łodzi odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Panele szkoleniowe obejmowały wykłady połączone z dyskusją. W szkoleniu udział wzięli : Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz zastępca przewodniczącego – Stefan Szałkowski, Edmund Pieniążek – przewodniczący zespołu orzekającego do interpretacji zakresu uprawnień budowlanych, Zygmunt Zimny – członek OKK oraz Wiesława Sobańska i Marzena Popowska.

15

W Wierzchowiskach koło Lublina odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe z okazji Dnia Budowlanych i Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa. Świętokrzyską Izbę reprezentował Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

18

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.