Styczeń 2017

09

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  129 osób, które w sesji wiosennej 2016r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : dziekani wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Marek Iwański i dr hab. inż. Antoni Różówicz prof. PŚk ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Janiszewska – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska , Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor PIP i jego zastępca Tomasz Staniec , Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego,  Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Jacek Olszewski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krzysztof Piłat  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zygmunt Zimny – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozinprzewodniczący Związku Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

11

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

12

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

13

Odbyło się uroczyste spotkanie członków władz i organów Izby na którym dokonano podsumowania działalności ŚOIIB w 2016r. Przewodniczący Wojciech Płaza poinformował o ważniejszych wydarzeniach w Izbie w 2016roku.

16

Związek Mostowców RP Oddział Świętokrzyski zorganizował szkolenie n/t „ Przegląd współczesnych metod fundamentowania mostów „

17

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Drony w budownictwie „

18

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

18

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

20

W  „Okrąglaku” w Kielcach odbyło się tradycyjne spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W spotkaniu uczestniczył Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.

24

W naradzie Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych uczestniczył Stanisław Zieliński.

30

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów.

Luty 2017

01

Posiedzenie Składu Orzekającego.

06-09

Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w Poznaniu w Targach BUDMA w ramach których odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomaszem Żuchowskim , który mówił o Kodeksie urbanistyczno-budowlanym jako systemowym rozwiązaniu problemów prawnych w budownictwie.

09

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

15

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

15

Wojciech Płaza członek zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1,uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu tego zespołu.

15

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.