KALENDARIUM


 

Styczeń 2020

04

W kościele Świętego Ducha w Kielcach odbył się pogrzeb Wojciecha Płazy – przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

10

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium z współwłaścicielem budynku przy ul. Św. Leonarda 18.

13

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  139 osób, które w sesji jesiennej 2019r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski, profesor Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Barbara Goszczyńska – prorektor do spraw ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej, Adam Derza – okręgowy inspektor pracy w Kielcach, Anna Bujnowska – przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręg Świętokrzyski, Maria Głowacka – wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Alfred Zgoda – prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach, Małgorzata Janiszewska – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach oraz Stanisław Rozin – przewodniczący Związku Mostowców RP Oddział Świętokrzyski, Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Ireneusz Janik – prezes zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Andrzej Pawelec – pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.