KALENDARIUM


 

Styczeń 2020

04

W kościele Świętego Ducha w Kielcach odbył się pogrzeb Wojciecha Płazy – przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

08

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

10

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium z współwłaścicielem budynku przy ul. Św. Leonarda 18.

13

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  139 osób, które w sesji jesiennej 2019r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski, profesor Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Barbara Goszczyńska – prorektor do spraw ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej, Adam Derza – okręgowy inspektor pracy w Kielcach, Anna Bujnowska – przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręg Świętokrzyski, Maria Głowacka – wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Alfred Zgoda – prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach, Małgorzata Janiszewska – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach oraz Stanisław Rozin – przewodniczący Związku Mostowców RP Oddział Świętokrzyski, Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Ireneusz Janik – prezes zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Andrzej Pawelec – pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

16

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady.

22

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Komisji Wnioskowej.

24

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

29

Stanisław Zieliński – przewodniczący OKR , uczestniczył w naradzie szkoleniowej Przewodniczących OKR i członków KKR.

31

Tadeusz Durak – członek Krajowej Rady PIIB uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Luty 2020

03

Spotkanie członków Prezydium ze współwłaścicielem budynku.

05

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

05

Tadeusz Durak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady.

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

06

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dotyczącą protokołów z posiedzeń organów Izby oraz komisji i zespołów w 2019r.

15

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość 70-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W uroczystościach udział wzięli : Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady, Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej oraz dyrektor biura.

18

Ewa Maruszak – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczyła w spotkaniu w Warszawie z Krajową Komisją.

20

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych w 2019r przez Prezydium i Radę Okręgową.

20

Stefan Szałkowski – członek Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w weryfikacji pytań na uprawnienia budowlane.

21

PZITB – Oddział Kielce zorganizował w Ostrowcu Św. szkolenie n/t Nowelizacja Prawa Budowlanego – 2020 Rok.

24

Biuro izby zorganizowało szkolenie n/t „ Badania instalacji elektrycznych „

25

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Marzec 2020

03

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.