KALENDARIUM


 

Styczeń 2021

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

13

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w trybie zdalnym.

21

Stefan Szałkowski uczestniczył zdalnie w Posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

25

W trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

25

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził przesłuchanie członka izby w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

26

Pani Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przeprowadziła kontrolę działalności organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

27

Tadeusz Durak uczestniczył w spotkaniu informacyjnym w trybie on-line, dotyczącym organizacji „Grupy mediatorów przy PIIB”.

28

W trybie wideokonferencji odbyło się spotkanie Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych. Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Naszej Izby reprezentował kol. Adam Muszyński.

Luty 2021

01

Komisja Wnioskowa Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła naradę w trybie on-line.

01

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium Okręgowej Rady i obsługi prawnej na którym omawiano aktualne sprawy lokalu Izby.

02

Przewodniczący Okręgowej Rady – Stefan Szałkowski, zastępca przewodniczącego Andrzej Pawelec , Andrzej Janicki – przewodniczący zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wzięli udział w spotkaniu z dziekanami wydziałów : Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki , Automatyki i Informatyki oraz Inżynierii Sanitarnej, Geomatyki i Energetyki na którym omawiano problematykę współpracy oraz konkursu na prace dyplomowe studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

02

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził przesłuchanie członka izby w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynatorów Otwartego Dnia Budownictwa w której uczestniczył Tadeusz Durak.

10

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poświęcone przygotowaniom do XXXVI sesji egzaminacyjnej.

11

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę :

OKK- kontrola protokołów z posiedzeń w 2020r oraz ocenę sprawozdania z działalności OKK za 2020r,

OSD- kontrola analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej członków zgodnie z §4.3 regulaminu OSD oraz ocenę sprawozdania z działalności OSD za 2020r,

OROZ- kontrolę podejmowanych uchwał w 2020r zgodnie z § 6a regulaminu OROZ oraz ocenę sprawozdania z działalności OROZ za 2020r,

Ocenę sprawozdań komisji i zespołów problemowych Okręgowej Rady ŚOIIB.

15

W posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami  naukowo-technicznymi w trybie wideokonferencji uczestniczył Tadeusz Durak.

16

W posiedzeniu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w trybie zdalnym wziął udział Grzegorz Świt.

18

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

23

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna powołała zespoły kwalifikacyjne na XXXVII sesję egzaminacyjną.

24

Andrzej Pawelec uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Komunikacji Społecznej PIIB.

26

Odbył się egzamin testowy na uprawnienia budowlane, do którego przystąpiło 135 kandydatów.

26

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Marzec 2021

01

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w trybie zdalnym realizacji uchwał Prezydium i Okręgowej Rady za 2002r oraz ocenę sprawozdania Okręgowej Rady i sprawozdania finansowego.

02

Tomasz Marcinowski – członek Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej uczestniczyła w zdalnym posiedzeniu komisji -  omawiano wnioski zjazdowe.

03

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

Posiedzenie Okręgowej Rady w trybie zdalnym.

04

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

05

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

06

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 15 kandydatów.

07

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

08

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej – KOB. Do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów. Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej. Do egzaminu przystąpiły 2 kandydatów.

09

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 19 kandydatów.

09

Odbyło się zdalne posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10

Posiedzenie Krajowej Rady w trybie wideokonferencji.

11

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów oraz w specjalności hydrotechnicznej w której do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów.

12

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

12

Odbyło się spotkanie kol. Tadeusza Duraka – przeszkolonego przez PIIB mediatora z przewodniczącym Okręgowej Rady, okręgowym Rzecznikiem Koordynatorem i przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

13

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

14

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

15

Tadeusz Durak -członek Prezydium Okręgowej Rady odbył spotkanie z p. Ewą Skibą – wiceprezydentem Starachowic. Omawiano organizację Dnia Inżyniera w Starachowicach.

15

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów.

16

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

18

Odbyło się spotkanie przedstawicieli ŚOIIB i spółki KREDO.

19

Tadeusz Durak - członek prezydium Okręgowej Rady odbył spotkanie z p. Jackiem Nowakiem – Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Staszowie. Omawiano organizację Dnia Inżyniera w powiecie staszowskim.

22

W organie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbyło się przesłuchanie członka izby – kierownika budowy.

23

W wideokonferencji zorganizowanej przez Krajową Komisję Prawno- Regulaminową uczestniczył Tomasz Marcinowski.

23

Rozpoczęły się postępowania kwalifikacyjne XXXVII – wiosennej sesji egzaminacyjnej 2021r.

30

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poświęcone przygotowaniom do XXXVII sesji egzaminacyjnej.

Kwiecień 2021

01

Zakończenie postępowań kwalifikacyjnych XXXVII sesji egzaminacyjnej 2021r.

07

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w trybie zdalnym.

08

W wideokonferencji zorganizowanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną uczestniczyli : Stefan Szałkowski – członek KKK oraz Andrzej Pieniążek – przewodniczący OKK.

15

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium z obsługą prawną.

15

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

17

Rozpoczęcie XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB zorganizowanego w trybie zdalnym.

19

Tadeusz Durak uczestniczył w wideokonferencji n/t organizacji dnia otwartego „ Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”.

20

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z redaktorami Biuletynu Świętokrzyskiego.

22

O godzinie 11,00 zakończył się XX Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB zorganizowany w trybie zdalnym.

23

Tadeusz Durak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.

27

W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie przewodniczących Okręgowych Rad z Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa .

28

Posiedzenie Krajowej Rady w trybie wideokonferencji.

Maj 2021

05

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w trybie zdalnym.

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

07

W Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyła się rozprawa w sprawie uchylenia uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej z 11 stycznia 2020r.

11

Odbyło się posiedzenie Specjalistycznego Zespołu kwalifikacyjnego Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej ds. nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

13

W wideokonferencji zorganizowanej przez Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył Stefan Szałkowski.

14

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej członka Izby.

17

W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie przewodniczących Okręgowych Rad z Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa .

18

Odbyło się spotkanie członków zespołu OR ŚOIIB ds. organizacji obchodów jubileuszu XX –lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.                                                                                                                                        

20

Odbyło się spotkanie zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

21

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej członka Izby.

24

Andrzej Janicki uczestniczył w spotkaniu na politechnice Świętokrzyskiej z przedstawicielami Komisji Akredytacyjnej uczelni technicznych.

24

W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie przewodniczących Okręgowych Rad z Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa .

25

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie władz izby z koordynatorem Otwartego Dnia Inżyniera.

26

Posiedzenie Krajowej Rady w trybie wideokonferencji.

27

Małgorzata Sławińska uczestniczyła w posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

27

W Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę NOVATOR 2020 w której uczestniczył Stefan Szałkowski.

28

Odbył się egzamin testowy na uprawnienia budowlane, do którego przystąpiło 116 kandydatów.

31

Sprawdzanie testów z egzaminu na uprawnienia budowlane.

Czerwiec 2021

01

Sprawdzanie testów z egzaminu na uprawnienia budowlane.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

02

Ogłoszenie wyników egzaminu testowego na uprawnienia budowlane.

04

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej – KOB. Do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów. Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej. Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów.

04

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej – SRK. Do egzaminu przystąpił 1 kandydat.

05

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów.

06

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

07

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

08

Stanisław Zieliński – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjna.

08

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów.

09

Posiedzenie Okręgowej Rady w trybie zdalnym.

09

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów.

10

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

10

Andrzej Pawelec uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Komunikacji Społecznej PIIB.

11

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

12

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów.

13

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

14

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

14

Odbyło się spotkanie zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

15

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

15

Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej R16ady spotkał się z p. Barbarą Kieres – Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

15

Odbyło się spotkanie członków zespołu OR ŚOIIB ds. organizacji obchodów jubileuszu XX –lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.                                                                                                                                         

16

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

16

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów.

17

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

21

W biurze Punktu Informacyjnego Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Ostrowcu Św. w dniu 21. czerwca 2021 roku o godz. 16.00 odbyła się narada w sprawie organizacji „ Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa „ w Świętokrzyskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w dniu 25 września 2021r.

24

W siedzibie izby odbyło się spotkanie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

25

Odbyła się rozprawa w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym.

28

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził przesłuchanie członka izby.

29

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

30

Odbyło się szkolenie w trybie wideokonferencji dla członków zespołów obsługujących Otwarty Dzień Inżyniera.

30

Tadeusz Durak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

30

Komisja Wnioskowa Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowała spotkanie w trybie zdalnym.

Lipiec 2021

01

Stefan Szałkowski uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

02

Tadeusz Durak-  uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

07

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

08

Odbyła się rozprawa w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym.

14

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego „BUDOWLANI” z przewodniczącym Okręgowej Rady. W spotkaniu udział wzięli : Zbigniew Jaworski – Przewodniczący ZZ „ Budowlani” , Tomasz Nagórka – Sekretarz związku, Anna Bujnowska – Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego,  Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady.

23

W Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej z 11 stycznia 2020r.

30

Odbyła się rozprawa w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym.

30

Skarbnik OR Danuta Jamrozik-Szymkiewicz i Sekretarz OR Zbigniew Dusza zapoznali się w Urzędzie Miasta Kielce z dokumentacją dotyczącą zmiany sposobu użytkowania lokali biurowych zlokalizowanych po zachodniej stronie klatki schodowej.

30

Odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Komisji Wnioskowej PIIB w którym wziął udział Tadeusz Durak.

Sierpień 2021

04

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

04

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

19

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził przesłuchanie członka Izby – odpowiedzialność zawodowa.

20-22

Przewodniczący Okręgowej Rady – Stefan Szałkowski uczestniczył  w II Otwartych Mistrzostwach Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszach na Orientację.

26

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

27

Tadeusz Durak wziął udział w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

Wrzesień 2021

01

W stacjonarnym posiedzeniu Krajowej Rady w Warszawie udział wzięli Stefan Szałkowski i Tadeusz Durak.

02

W II Regionalnym Forum Inżynierskim w Toruniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę Inżynierów Budownictwa uczestniczył Tadeusz Durak.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

02-04

W szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w Warszawie udział wzięli : Stefan Szałkowski- członek Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i dyrektor biura .

08

Posiedzenie Okręgowej Rady.

09

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

12-14

W Zabrzu odbyło się spotkanie Krajowej Komisji Rewizyjnej z członkami Okręgowych Komisji Rewizyjnych.

14

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

15

Spotkanie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorów z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

16

W sali konferencyjnej Izby odbyło się spotkanie koordynatorów i konsultantów Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa.

17

W sądzie rejonowym w Kielcach odbyła się rozprawa w sprawie zapłaty wycofanych faktur.

24

T. Durak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

24

S. Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w uroczystościach Lubelskiego Dnia Budowlanych.

25

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa odbył się w 4 miastach województwa świętokrzyskiego : Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Staszowie.

28

Odbyło się spotkanie członków zespołu OR ŚOIIB ds. organizacji obchodów jubileuszu XX –lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.                                                                                                                                         

Październik 2021

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

06

Stefan Szałkowski przewodniczący Okręgowej Rady, Grzegorz Świt- członek Prezydium Okręgowej Rady  oraz Andrzej Janicki – członek OR uczestniczyli w uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Świętokrzyskiej.

06

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

08

W Mazowieckim Dniu Budowlanych uczestniczył Tadeusz Durak – członek Prezydium Okręgowej Rady.

09

W uroczystej Gali z okazji Dnia Budowlanych zorganizowanej przez Małopolską Izbę Inżynierów budownictwa, Świętokrzyską Izbę reprezentował Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady.

12

Małgorzata Sławińska – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wzięła udział w posiedzeniu niejawnym w 3 rozprawach.

14

W XXVII Konferencji Naukowo-Techniczno-Szkoleniowej Energetyków Regionu Świętokrzyskiego w Cedzynie udział wzięli Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady i dyrektor biura.

15

W Kazimierzy Wielkiej odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

15

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się Świętokrzyski Dzień Budowlanych.

15

W naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną uczestniczyli zdalnie Stanisław Zieliński – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Małgorzata Bekier – główna księgowa.

15

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa członka izby z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

16

W Sandomierzu odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

19

Prezes PIIB – Zbigniew Kledyński zorganizował wideokonferencję z przewodniczącymi izb okręgowych.

20

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli S. Szałkowski i T. Durak.

21

Stefan Szałkowski członek Prezydium KKK uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

22

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium z redaktor Biuletynu Świętokrzyskiego.

22

W Opatowie odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

23

We Włoszczowie odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

23

Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym kieleckiego oddziału PZITS.

27

W Sądzie Rejonowym w Kielcach odbyła się rozprawa w sprawie sprzeciwu Izby od nakazu zapłaty kwoty 8 747,85zł dla spółki Kredo.

Listopad 2021

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

03

W Jędrzejowie odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

05

W Pińczowie odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

06

W sali Zuga-SHL odbyły się dwa zebrania wyborcze delegatów z powiatu kieleckiego na kadencję 2022-2026.

15

Tadeusz Durak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

16

Odbyło się spotkanie członków zespołu OR ŚOIIB ds. organizacji obchodów jubileuszu XX –lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.                                                                                                                                        

17

Przewodniczący Okręgowej Rady – Stefan Szałkowski uczestniczył w uroczystym podsumowaniu programów prewencyjnych PIP realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w 2021r.

19

Tadeusz Durak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

19

W Ostrowcu Św. odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

19

Odbył się egzamin testowy na uprawnienia budowlane, do którego przystąpiło 137 kandydatów.

19

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Zbigniewa Majora - Rzecznika Koordynatora z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej.

20

W sali Zuga-SHL odbyło się zebranie wyborcze delegatów z Kielc na kadencję 2022-2026.

22-23

Sprawdzanie testów z egzaminu na uprawnienia budowlane.

25-26

W szkoleniu zorganizowanym przez Krajowe Sąd Dyscyplinarny i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej uczestniczyli członkowie organów Świętokrzyskiej Izby.

25

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

26

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów.

26

W Starachowicach odbyło się zebranie wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026.

27

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów.

27

W sali Zuga-SHL odbyło się zebranie wyborcze delegatów z Kielc na kadencję 2022-2026.

28

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

29

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

30

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

30

Andrzej Pawelec uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Komunikacji Społecznej.

Grudzień 2021

01

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

02

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej – KOB. Do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów. Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej - hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpił 1 kandydat.

02

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

03

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

03

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej. Do egzaminu przystąpił 1 kandydatów.

04

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów.

06

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów.

06

Stefan Szałkowski - Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył zdalnie w spotkaniu z przewodniczących okręgowych Izb z Prezesem Krajowej Rady.

07

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów.

07

W siedzibie izby odbyło się spotkanie z redaktorem Biuletynu Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli : S. Szałkowski, A. Pawelec, D. Jamrozik-Szymkiewicz i dyrektor biura.