Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
X

 

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ

W DNIU 2 MAJA 2016 ROKU

BIURO IZBY BĘDZIE NIECZYNNE

PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁĄ NIEDOGODNOŚĆ 

 

 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


List otwarty do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Koleżanek i Kolegów instalatorów - członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz działania PIIB w tej sprawie. info


infoXIV Konferencja Naukowo-Techniczna WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, Kielce-Cedzyna 11-13 maja 2016r.


info BIAŁA KSIĘGA BRANŻY DROGOWEJ


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje w dniach 6-7 października 2016r Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Tematyka warsztatów obejmuje następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne. Główny nacisk położony jest na praktyczny wymiar warsztatów i omówienie aktualnych problemów specjalistów szeroko rozumianej branży sanitarnej. Prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety, która stanowić będzie podstawę do określenia zakresu merytorycznego warsztatów.


info Tematem przewodnim części programowej XV Zjazdu Sprawozdawczego PIIB będzie
Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa „
i dyskusja obejmująca 4 grupy tematyczne :

1. Zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu inżyniera budownictwa

2. Samorząd zawodowy

3. Wymagania niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4. Uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu inżyniera Budownictwa

Prosimy członków Izby o zgłoszenie swoich uwag na wyżej wymienione tematy i przesłanie ich do biura ŚOIIB , na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do dnia 26 kwietnia 2016r. Jakie działania w świetle obowiązujących przepisów ma podjąć Inwestor aby uzyskać zgodę na użytkowanie budynku jednorodzinnego , którego budowę rozpoczęto na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w październiku 2000r. Ostatni wpis kierownik budowy jest pod datą 16 października 2001roku - stan zaawansowania 55%. Budowa była kontynuowana bez przerwy większej niż 3 lata , ale kierownik nie uzupełniał dziennika budowy na bieżąco o czym Inwestor nie wiedział . W 2006 roku kierownik budowy zmarł kiedy budowa była zakończona.  Inwestor nie zgłosił tego faktu do PINB. Budynek nie jest zamieszkały do chwili obecnej.


 

A K T U A L N O Ś C I


 

NAJWIĘKSZY W POLSCE TUNEL PODWODNY POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU OTWARTY

Drukuj

Na zaproszenie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa  zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Andrzej Pawelec uczestniczył w Sympozjum Naukowo – Gospodarczym poświęconym zakończeniu budowy Tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Więcej…
 

PRZED ODBIOREM

Drukuj

Przygotowanie obiektów budowlanych do odbioru, bezpieczeństwo pożarowe obiektów, omówienie aktów prawnych regulujących te zagadnienia, problemy związane z  odbioru – to tematyka przedstawiona w sali Izby  przez  Grzegorza Zielińskiego.

Więcej…
 

BARIERY OCHRONNE

Drukuj

Certyfikowane systemy barier drogowych oraz liniowych, zasady działania, testy zderzeniowe, systemy 2 + 1, przesztywnianie konstrukcji, bariery dla ekip ratunkowych, systemy  barier mostowych, osłonowych, koszty montażu i utrzymania – to tematy przedstawione  w sali Izby przez Jacka Pasikowskiego, dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego PrOWERk Sp. z o.o.

Więcej…
 

STROPY

Drukuj

Prezentacja systemów stropowych Rectobeton i Rectolight oraz akcesoriów, oferta współpracy dla biur projektowych (projektowanie, program Eurycide), zastosowanie systemów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, renowacje/wymiany stropów w istniejących budynkach -  to tematy szkolenia prowadzonego przez przedstawicieli Rector Polska w sali Hotelu Tęczowy Młyn.

 

OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA

Drukuj

Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej - - stanowisko PKOO SEP w sprawie stosowania rozwiązań niezgodnych z normami, zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych, ochrona stacji elektroenergetycznych, obiektów nietypowych, uziemienia w ochronie odgromowej przedstawił w Sali Izby dr inż. Robert Ziemba z wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Rzeszowskiej, członek Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY - 13.04.2016

Drukuj

13 kwietnia 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej…
 

PO ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZYM

Drukuj

- Izba ma na kolejny rok budżet bardzo staranie zrównoważony, mimo iż zaplanowane są prace remontowe i adaptacyjne w pomieszczeniach na trzecim piętrze, zakupionym w październiku. Dodatkowy wynik finansowy za 2015 w kwocie 234 337, 65 delegaci na zjeździe sprawozdawczym Świętokrzyskiej Izby, przy jednym głosie wstrzymującym, przeznaczyli na działalność statutową.

Więcej…
 

SYSTEMY MONTAŻOWE

Drukuj

Osprzęt do tras kablowych, kanałów podpodłogowych, do montażu paneli fotowoltaicznych - był przedmiotem  prezentacji jaką w sali Izby przedstawił Michał Piątek z  EL-PUK Sp. z o.o. Konstantynowa Łódzkiego. Omawiano m.in. korytka kablowe siatkowe i blaszane, drabinki kablowe i samonośne, systemy tras pionowych, wsporcze i mocujące, E-90, drabiny kablowe dla przemysłu chemicznego, uchwyty kablowe, kanały (w tym puszki i kasety) podłogowe, osprzęt do montażu paneli fotowoltaicznych.

 


Strona 1 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(39)/2016Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 252 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

WZMACNIANIE NASYPÓW DROGOWYCH WRAZ Z ICH ODWADNIANIEM. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA.
Więcej …
 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA INSTALACJI ODGROMOWYCH Z PREZENTACJĄ PROGRAMU ELKO-BIS CAD.
Więcej …
 
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO BUDOWLANE W ASPEKCIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH REMONTÓW, PRZEBUDOWY ORAZ WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH. POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY ZGŁASZANIE ROBÓT.
Więcej …
 
PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH A NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 21.05.2015R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ KANAŁY TECHNOLOGICZNE
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB