Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

LISTA OSÓB, KTÓRE ZALICZYŁY EGZAMIN PISEMNY I ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO EGZAMINU USTNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI I/2015 (WIOSENNEJ) ---> POBIERZ <---

 
 

A K T U A L N O Ś C I


 

WYKONAWCY, PROJEKTANCI ...

Drukuj

Kolejna grupa inżynierów specjalności konstrukcyjno – budowlanej we wtorek zdobywała uprawnienia. Nie brakowało świetnie przygotowanych kandydatów, znających nie tylko procedury organizacyjne  pełnienia funkcji kierownika budowy, ale i  rozwiązania szczegółowe konstrukcji, stosowane technologie wykonawcze. Ubiegający się o uprawnienia projektowe mieli sporą wiedzę , czyli coś już sami projektowali.

Więcej…
 

BARIERY OCHRONNE

Drukuj

Stosowanie stalowych barier ochronnych na drogach- to temat szkolenia w sali ŚZDW jakie prowadził Krzysztof Olszowy  z firmy Secutec Sp. z o. Mówił o przepisach, normie, wytycznych GDDKiA, parametrach funkcjonalno – użytkowych barier, testach zderzeniowych, doborze barier  i ich naprawie. Na koniec zaprezentował bariery produkcji Grupy Secutec.

Więcej…
 

WĘDRUJĄ PO KRAJU

Drukuj

Warto było słuchać jak mostowcy przystępujący do egzaminu, ciekawie opowiadali co i gdzie robią. Okazuje się, ze poza naszym regionem, budują mosty, wiadukty, estakady, remontują i modernizują stare obiekty.

Więcej…
 

DZIEŃ ELEKTRYKÓW

Drukuj

Nadszedł wreszcie dzień, w którym  przed komisją stanęli specjaliści instalacji  elektrycznych. I znów przewinęli się inżynierowie zameldowani w regionie, ale na co dzień pracujący w różnych rejonach kraju. Byli zupełnie dobrze przygotowani, umiejętnie radzili sobie z zadaniami zaprojektowania instalacji elektrycznej np.w mieszkaniu czy innym m obiekcie.
Tym razem w komisji zasiadł przedstawiciel krajowej komisji kwalifikacyjnej PIIB, Ryszard Damijan, który przyjechał na wizytację egzaminów przeprowadzanych w naszej Izbie.

Więcej…
 

INSTALATORZY

Drukuj

Pytania przygotowane na egzamin ustny dla przedstawicieli instalacji sanitarnych cechowała duża różnorodność. Obejmowały one bowiem zagadnienia instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych wodociągów, kanalizacji, gazu, wentylacji i klimatyzacji. Dla wielu zdających problem jest brak możliwości odbycia praktyki we wszystkich wspomnianych branżach. Mimo to, postarali się o taki zasób wiedzy technicznej, by zdać egzamin.

Więcej…
 

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Drukuj

Kolejna grupa inżynierów specjalności konstrukcyjno - budowlanej stanęła w czwartek  przed komisją egzaminacyjną. Z przyjemnością słuchało się młodego projektanta odpowiadającego wyczerpująco na pytania, posiłkującego się rysunkami detali i elementów konstrukcyjnych.  Kandydat Interesująco odpowiadał także na dodatkowe pytania rozszerzające omawiane zagadnienia. Dobrze to świadczy o biurze projektów, w którym dba się o edukację praktyczną młodych adeptów.

Więcej…
 

BĘDZIE LEPIEJ NA DROGACH

Drukuj

Takie można wysnuć wnioski ze środowych egzaminów ustnych kolejnej grupy drogowców. Niektórzy z kandydatów  wykazali zupełnie dobry poziom wiedzy praktycznej, co potwierdzało, że dobrze wykorzystali okres pracy zawodowej, mimo iż zajmowali się robotami na budowach dróg lokalnych. Jeden ze szczęśliwców powiedział po egzaminie, że śledzi nowości w drogownictwie, zagląda na tzw. poważne budowy drogowe i mostowe, by być przygotowanym do ich prowadzenia.

Więcej…
 

RADOŚĆ OGÓLNA

Drukuj

Tak można skwitować egzaminy wtorkowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Z dobrych odpowiedzi oraz ciekawych wiadomości prezentowanych przez kandydatów na uprawnienia, cieszyli się zdający jak i członkowie komisji. Satysfakcja więc w pełni uzasadniona.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(34)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 215 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRAKTYCZNE ASPEKTY W OKREŚLANIU STATECZNOŚCI SKARP WYKOPÓW I NASYPÓW POD OBCIĄŻENIEM STATYCZNYM I DYNAMICZNYM
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
XVIII WARSZTATY PROJEKTANTA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INTERsoft
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB