Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 
 

A K T U A L N O Ś C I


 

ROZMOWY I WIZYTY

Drukuj

Prezes Izby Wojciech Płaza  wraz z Dariuszem Adamkiem przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego i Zbigniewem Majorem Rzecznikiem Koordynatorem, złożyli wizytę Urszuli Markowskiej, Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Rozmowa dotyczyła współpracy Inspektoratu z Izbą oraz zaproszenia Urszuli Markowskiej na szkolenie  rzeczników odpowiedzialności zawodowej  i członków sądów dyscyplinarnych izb Polski Południowej, jakie odbędzie się 16-18 października w Cedzynie.

Więcej…
 

PLANY SĄ, CZY BĘDĄ PIENIĄDZE Z UE?

Drukuj

Perspektywy rozwoju miasta, jako główny temat spotkania szkoleniowo-integracyjnego członów Izby z Kielc, wywołały spore zainteresowanie z obu stron. Dopisali budowlani, a ekipa Urzędu Miasta przybyła w bardzo silnym składzie.

Więcej…
 

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Przewodnim tematem posiedzenia były sprawy szkoleniowe. W 28 szkoleniach w pierwszej połowie roku uczestniczyło 486 osób. Analizowano przyczyny mniejszej frekwencji oraz trudności jakie mają budowlani w okresie sezonu wykonawczego. W czwartym kwartale przewidziano 12 szkoleń, być może program zostanie uzupełniony o nowe szkolenia.

Więcej…
 

NASI PRZEDSTAWICIELE WE WŁADZACH KRAJOWYCH

Drukuj

Na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 09.07.2014r. kol. Andrzej Pieniążek został wybrany na członka Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podjęto Uchwałę nr 10/R/14 w sprawie zakupu dostępu do usługi ,,Serwis Budowlany" oraz publikatora informacji o cenach e-SEKOCENBUD.

Więcej…
 

S7 OD RADOMIA DO GRANICY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Drukuj

- Prowadzimy juz prace przygotowawcze, zorganizowano zaplecze oraz biuro budowy. W najbliższych tygodniach kontynuować będziemy wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę zabudowań, a na przełomie sierpnia i września przewidujemy rozpoczęcie robót ziemnych – powiedział  Przemysław Zieliński, dyrektor kontraktu  budowy odcinka  trasy S7 od Radomia do granicy z województwem świętokrzyskim.

Więcej…
 

KONFERENCJA NA JUBILEUSZ PROF. ZBIGNIEWA KOWALA

Drukuj

Na spotkanie z prof. Zbigniewem Kowalem, przybyli do Suchedniowa przedstawiciele trzech politechnik – wrocławskiej, częstochowskiej i świętokrzyskiej, w których ten zasłużony naukowiec i dydaktyk pracował i pełnił kierownicze funkcje. Obecni byli również  naukowcy z innych uczelni, szefowie krajowych zawodowych organizacji samorządowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Wykład laudacyjny o karierze naukowej prof. Zbigniewa Kowala wygłosił  prof. Kazimierz Rykaluk. Przedstawił bogaty 60-letni dorobek jubilata, specjalisty konstrukcji metalowych, autora 24 patentów, ponad trzystu publikacji, skryptów i książek.

Więcej…
 

JUŻ Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

Wiosenną sesję egzaminacyjną zaliczyło z powodzeniem 112 osób, które w ostatnim dniu czerwca spotkały się  w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK. Pięć z nich - Dominik Kowalski, Remigiusz Kozak, Marcin Litwin, Kamil Witkowski ( wszyscy specjalność konstrukcyjno-budowlana) oraz Sławomir Malara ( instalacje elektryczne) uzyskali najlepsze wyniki z testu i z egzaminów ustnych i jako pierwsi otrzymali decyzje o uprawnieniach wraz z upominkami od kierownictwa Izby.

Więcej…
 

ZJAZD POLSKIEJ IZBY

Drukuj

- Utrzymanie do 2016 składki ubezpieczeniowej OC na dotychczasowym poziomie ( 70 zł), zmniejszenie o sto tysięcy zł budżetu PIIB na 2015, zapowiedź kontynuowania rozbudowy portalu o moduły przydatne w pracy inżynierów, intensywniejsze promowanie samokształcenia członków izb w kraju, wybranie ustępującego prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na następne cztery lata, wejście przedstawicieli świętokrzyskiej Izby do władz krajowych– to najistotniejsze informacje ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczegoo w Warszawie.

Więcej…
 


Strona 1 z 10Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(33)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 548 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

ZJAWISKA FILTRACJI, PRZESIĄKÓW I SUFOZJI W BUDOWNICTWIE. SKUTECZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ STATECZNOŚCI I ODWODNIENIA. 16.09.2014
Więcej …
 
WYCIECZKA NAUKOWO - TECHNICZNA NA BASENY MINERALNE W SOLCU-ZDRÓJ 19.09.2014
Więcej …
 
DZIEŃ BUDOWLANYCH BUSKO-ZDRÓJ 03.10.2014

 

Więcej …
 
UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 07.10.2014
Więcej …
 
SYSTEMY LINII ROZDZIELCZYCH W TECHNOLOGII ENSTO [22.10.2014]
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA - KOPALNIE I ZAKŁADY PRODUKCYJNE ,,DOLINA NIDY"
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
AUTOCAD - PODSTAWY Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ OBSŁUGI PODSTAWOWYCH NARZĘDZI
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB