Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

X

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

UPRZEJMIE INFORMUJE,

ŻE W DNIU 18 KWIETNIA 2014

BIURO IZBY BĘDZIE CZYNNE

DO GODZ. 1300

PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁĄ NIEDOGODNOŚĆ
 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


infoUstalenia komisji nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie przynależności członków do Izby Inżynierów i Izby Architektów


 

A K T U A L N O Ś C I


 

WOJCIECH PŁAZA PRZEWODNICZĄCYM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Przewodniczącym Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby na lata 2014-18, został wybrany na zjeździe Wojciech Płaza, dotychczasowy zastępca przewodniczącego. Głosowało za nim 102 delegatów, przeciwnych było 3, a czterech wstrzymało się.Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującej Radzie Okręgowej i jej przewodniczącemu Andrzejowi Pieniążkowi. Do podziękowań, kwiatów i upominku za kierowanie Izbą przez siedem lat, dołączyli się wszyscy zebrani oklaskami wyrażając uznanie dla wkładu jego pracy.

Więcej…
 

Doktorat honoris causa dla prof. Wojciecha Radomskiego

Drukuj

Prof.dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora nauk honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. W auli głównej politechniki w obecności przedstawicieli wielu uczelni krajowych, rektor politechniki prof. Stanisław Adamczak uzasadniając decyzje senatu, powiedział: To autorytet naukowy w budownictwie, specjalista budownictwa mostowego, eksploatacji mostów, ich estetyki oraz  konstrukcji betonowych, materiałów kompozytowych, szczególnie polimerowych.

Więcej…
 

NO-DIG POLAND po raz szósty

Drukuj

W dniach 8-10 kwietnia obradowali w Cedzynie k/Kielc specjaliści technologii bezwykopowych. Przewodniczącym konferencji był prof. Andrzej Kuliczkowski. Nasza Izba była współorganizatorem tej odbywającej się co 2 lata konferencji. Konferencja zgromadziła 180 uczestników z kraju i zagranicy, m.in. z USA, Wietnamu, Japonii, Czech, Węgier.

Więcej…
 

OPRACOWANIA TECHNICZNE

Drukuj

Wymagania w świetle przepisów prawa budowlanego dotyczącego opracowań technicznych - przedstawił w sali Izby Piotr Sztechman z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Szkolenie przeznaczone było dla osób wykonujących opracowania techniczne - ekspertyzy, oceny stanu technicznego itp.

Więcej…
 

OBRADY PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

2 kwietnia  odbyło się w siedzibie Izby ostatnie w tej kadencji posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Obrady prowadził przewodniczący OR Andrzej Pieniążek. W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący OKK,OKR, OSD, rzecznik koordynator ORzOZ, redaktor „Biuletynu Świętokrzyskiego”, członek OR Jacek Bojarowicz oraz dyrektor biura Izby.

Więcej…
 

PRZĘSŁO O ZMROKU

Drukuj

We wtorek 25 marca ekipy gdyńskiej Grupy Vistal SA po długich przygotowaniach, rozpoczęły podnoszenie środkowego tzw. nurtowego przęsła ( długości 100 metrów ) mostu na Wiśle w Połańcu. 360 - tonowa konstrukcja  stalowa zmontowana na barce rzecznej, była wyciągana do góry poprzez siłowniki hydrauliczne, zainstalowane na obu przęsłach przynurtowych.

Więcej…
 

PRAWO BUDOWLANE

Drukuj

Aktualne przepisy prawa budowlanego, zmiany w ustawie,  rozporządzeniach oraz aktach wykonawczych - to temat przedstawiony w sali przez Piotra Sztechmana z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Więcej…
 

BŁĘDY INWESTYCYJNE

Drukuj

O najczęściej występujących błędach podczas projektowania oraz realizacji  obiektów  użyteczności publicznej, mówiła w sali Izby  Elżbieta Matys, kierownik Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach.

Więcej…
 


Strona 1 z 11Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(31)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1175 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

PRAWO BUDOWLANE - PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW
Więcej …
 
ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W ROZDZIELNICACH NISKIEGO NAPIĘCIA
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORÓW, ZBIORNIKÓW NA WODĘ DESZCZOWĄ
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNA - ZWIEDZANIE OBIEKTÓW ZMODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SITKÓWKA NOWINY
Więcej …
 
AUTOCAD - PODSTAWY Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ OBSŁUGI PODSTAWOWYCH NARZĘDZI
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB