Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

A K T U A L N O Ś C I


 

DIAGNOSTYKA I ŹRÓDŁA ENERGII

Drukuj

Badania eksploatacyjne i diagnostyka urządzeń w elektroenergetyce i przemyśle  oraz odnawialne źródła energii odnawialnej i bariery rozwoju -  to tematy XXI Regionalnej konferencji naukowo – techniczno - szkoleniowej zorganizowanej  przez kielecki oddział SEP.

Więcej…
 

XXI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNO-SZKOLENIOWA ENERGETYKÓW REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ,,AMELIÓWKA 2014"

Drukuj

Od 21 lat pogoda sprzyja obradom elektryków. Tak było i w tym roku,  kiedy piękna, jesienna, słoneczna pogoda powitała w Hotelu „Ameliówka” elektryków, którzy przybyli na obrady XXI Konferencji  Naukowo  – Techniczno – Szkoleniowej  zorganizowanej w dniach 9 – 10 października 2014 r. przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy merytorycznej współpracy  z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku –Kamienna  oraz wsparciu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Więcej…
 

W NASTROJU UZDROWISKOWYM

Drukuj

Kolejne świętowanie Dnia Budowlanych odbyło się w nastroju uzdrowiskowym. Nie tylko dlatego, że członkowie Izby z powiatów buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i staszowskiego spotkali się Busku –Zdroju, ale także pod względem duchowym. A to za sprawą koncertu Salonowej Orkiestry Uzdrowiskowej ( pod dyrekcją Piotra Heroka), której utwory muzyczne stworzyły sympatyczną atmosferę do rozmów i dyskusji budowlańców.

Więcej…
 

INAUGURACJA NA 50-LECIE POLITECHNIKI

Drukuj

Nowy rok akademicki Politechnika Świętokrzyska rozpoczęła równocześnie świętowanie 50-lecia uczelni. Pomimo mniejszej liczby maturzystów w kraju, nienajlepszych wyników na egzaminach dojrzałości, uczelnia przyjęła na pierwszy rok dwa tysiące studentów oraz pięćset na studia niestacjonarne.

Więcej…
 

CENTRALNY DZIEŃ BUDOWLANYCH

Drukuj

2 października br. w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2014”w których uczestniczyli przedstawiciele środowiska budowlanego oraz zaproszeni goście.

Więcej…
 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SKANSKA ZORGANIZOWAŁA SEMINARIUM

Drukuj

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z firmą Skanska zorganizowała seminarium pt. „ Bezpieczeństwo pracy w budownictwie „ . W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej, służby BHP, pracownicy organów nadzoru nad warunkami pracy współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy.

Więcej…
 

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z INSPEKTORAMI NADZORU

Drukuj

W dniach 29 września - 1 października br. w Mąchocicach odbyła się narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Norbert Książek – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Urszula Markowska oraz pracownicy powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej województwa świętokrzyskiego.

Więcej…
 

ZE STASZOWA DO OSIEKA

Drukuj

Od kilku dni kierowcy jeżdżą już po zmodernizowanej drodze ze Staszowa do Osieka. Ten 17 kilometrowy odcinek został wykonany przez kielecką firmę Trakt. Kierownikiem budowy był Michał Kot, a szefem projektu ze ŚZDW Maciej Grzeszczak.

Więcej…
 

ROZMOWY I WIZYTY

Drukuj

Prezes Izby Wojciech Płaza  wraz z Dariuszem Adamkiem przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego i Zbigniewem Majorem Rzecznikiem Koordynatorem, złożyli wizytę Urszuli Markowskiej, Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Rozmowa dotyczyła współpracy Inspektoratu z Izbą oraz zaproszenia Urszuli Markowskiej na szkolenie  rzeczników odpowiedzialności zawodowej  i członków sądów dyscyplinarnych izb Polski Południowej, jakie odbędzie się 16-18 października w Cedzynie.

Więcej…
 


Strona 1 z 10Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(33)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 256 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

SYSTEMY LINII ROZDZIELCZYCH W TECHNOLOGII ENSTO [22.10.2014]
Więcej …
 
AKTUALNE PRZEPISY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, NOWELIZACJE USTAWY Z 2013R. (PODWYKONAWSTWO) I 2014R. I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTĘPOWANIACH NA PODSTAWIE WYNIKÓW KONTROLI PREZESA UZP I ORZECZEŃ KIO.[23.10]
Więcej …
 
ZMIANA JAKOŚCI WODY I STRUKTURY WODOCIĄGÓW NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM [24.10.2014]
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ) [18.11.2014]
Więcej …
 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDOWNICTWIE
Więcej …
 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE STOSOWANE W BUDOWIE KANALIZACJI Z UDZIAŁEM RUR KAMIONKOWYCH
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA - KOPALNIE I ZAKŁADY PRODUKCYJNE ,,DOLINA NIDY"
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORÓW, ZBIORNIKÓW NA WODĘ DESZCZOWĄ
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
AUTOCAD - PODSTAWY Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ OBSŁUGI PODSTAWOWYCH NARZĘDZI
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB