Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
X

 

Członkowie Izby z powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce !!

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe   19 lutego

Świętokrzyska Izba zaprasza Koleżanki i Kolegów z powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce na atrakcyjne spotkanie integracyjno-szkoleniowe.

Początek spotkania 19 lutego, w piątek o godz. 17.00 w sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2.

Gośćmi spotkania będą: starosta kielecki, rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby, przewodniczący sądu dyscyplinarnego, prawnik specjalista prawa budowlanego.

Będzie również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, szefowie wydziałów starostwa.

W spotkaniu uczestniczyć będą także członkowie Prezydium Rady Okręgowej Izby jak i przewodniczący komisji, pracownicy biura Izby.

Koleżanki i Koledzy z powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce !

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do  16 lutego do godz.16, do biura Izby w Kielcach ( tel. 41 344 94 13, fax 41 344 63 82, sms 694 912 692, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub formularz internetowy dostępny TUTAJ).
UWAGA! Spotkanie przewidziane jest na ok. 70 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy serdecznie ! Do zobaczenia w Kielcach !


 


 

 

 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


List otwarty do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Koleżanek i Kolegów instalatorów - członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz działania PIIB w tej sprawie. info


infoXIV Konferencja Naukowo-Techniczna WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, Kielce-Cedzyna 11-13 maja 2016r.


info BIAŁA KSIĘGA BRANŻY DROGOWEJ


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje w dniach 6-7 października 2016r Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Tematyka warsztatów obejmuje następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne. Główny nacisk położony jest na praktyczny wymiar warsztatów i omówienie aktualnych problemów specjalistów szeroko rozumianej branży sanitarnej. Prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety, która stanowić będzie podstawę do określenia zakresu merytorycznego warsztatów.


 

A K T U A L N O Ś C I


 

FIDIC W REALIZACJI PROJEKTÓW

Drukuj

Praktyczne metody zastosowania FIDIC w realizacji projektów,  prawo polskie a przepisy z Warunków kontraktowych, rola inżyniera kontraktu, procedury wprowadzania zmian, płatności, roszczenia, organizacja biura budowy , przypadki praktyczne zastosowania FIDIC – omawiali przed dwa dni w sali Izby Miron Klomfas prezes oraz Radosław Kozłowski dyrektor  B-Act z Bydgoszczy. Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu FIDIC.

Więcej…
 

BIAŁA KSIĘGA

Drukuj

W konferencji prasowej w PAP w Warszawie n/t Białej Księgi Drogownictwa Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował  Przewodniczący Okręgowej Rady – Wojciech Płaza. PIIB brała udział w opracowaniu Białej Księgi.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY z dnia 20.01.2016r.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK i OSD.

Więcej…
 

KONFERENCJA W CEDZYNIE

Drukuj

Konferencja Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego  odbędzie się  11-13 maja w hotelu Echo w Cedzynie. Oprócz referatów  zamawianych i zgłoszonych, dyskusji, przewidziano prezentacje sprzętu diagnostycznego oraz materiałów do napraw i wzmocnień. Będą wydawnictwa specjalistyczne, także spotkania inżynierskie.

Więcej…
 

WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY

Drukuj

- Program konferencji został zatwierdzony na spotkaniu w Warszawie przez komitet naukowy pod koniec 2015.Wszystkie przedsięwzięcia jakie sobie zaplanowaliśmy, zostały zrealizowane. Przewidujemy udział ok. 250 uczestników, bowiem niektórzy przyjeżdżają na jeden dzień lub na wybrane tematyczne sesje. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że ze zrozumieniem podeszły do tej konferencji izby inżynierów budownictwa, które też zadeklarowały wsparcie na miarę ich możliwości, za co serdecznie z góry dziękuję - powiedział prof. Wiesław Trąmpczyński, przewodniczący komitetu organizacyjnego XIV Konferencji naukowo-technicznej Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego.

Więcej…
 

WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Drukuj

129  inżynierów zdało pomyślnie egzaminy w sesji jesiennej i w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK otrzymało decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Pięciu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu i na egzaminie ustnym zostało wyróżnionych: Katarzyna Synowska, Paweł Głuszek , Adrian Gręda, Robert Król (specjalność konstrukcyjno-budowlana) oraz Maciej Kupis (specjalność inżynieryjna hydrotechniczna).

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Więcej…
 

PODZIĘKOWANIA

Drukuj

- Ważnym argumentem do rozwinięcia działalności na rzecz członków, było w minionym roku zakupienie dodatkowego piętra w budynku dotychczasowej siedziby Izby, które pozwoli na zwiększenie ilości szkoleń, spotkań technicznych i prezentacji. Lepsze warunki do pracy zapewnimy organom Izby  i pracownikom biura - powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Wojciech Płaza.

Więcej…
 

TRAFNA STRATEGIA ROZWOJOWA

Drukuj

- 250 zbudowanych obiektów, 180 zmodernizowanych, przez kilka lat ekipy jędrzejowskie  pracowały w Niemczech, na krajowych budowach zyskali opinie solidnych wykonawców, rzetelnych co do terminów jak i wysokiej jakości oczekiwanej przez zleceniodawców. Z upływem lat umiejętnie dostosowywali się do zmieniających się warunków na rynku inwestycyjnym, potrafili przygotować się do stosowania nowoczesnych materiałów i technologii.

Kto mógł przypuszczać, że Henryk Abramowski, przekształcając w Łanach ówczesne przedsiębiorstwo budownictwa rolniczego w spółkę Kartel, i obierając trafną strategię rozwojową firmy, wspólnie z pracownikami osiągnie tak wysokie uznanie i pozycję firmy?

Więcej…
 


Strona 1 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(38)/2015Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 139 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. AKTUALNE WYMAGANIA PRAWNE. ZMIANY I KOMENTARZE
Więcej …
 
WYCIECZKA: REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
Więcej …
 
ARMATURA GAZOWA ORAZ POZOSTAŁY ASORTYMENT DO BUDOWY GAZOCIĄGÓW FABRYKI ARMATURY JAFAR
Więcej …
 
URZĄDZENIA BRD W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW
Więcej …
 
Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 19 lutego
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB