Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


infoUstalenia komisji nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie przynależności członków do Izby Inżynierów i Izby Architektów


infoKOMUNIKAT

SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW IZBY Z TERENU MIASTA KIELCE W DN.12.09.2014


 

A K T U A L N O Ś C I


 

NASI PRZEDSTAWICIELE WE WŁADZACH KRAJOWYCH

Drukuj

Na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 09.07.2014r. kol. Andrzej Pieniążek został wybrany na członka Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podjęto Uchwałę nr 10/R/14 w sprawie zakupu dostępu do usługi ,,Serwis Budowlany" oraz publikatora informacji o cenach e-SEKOCENBUD.

Więcej…
 

S7 OD RADOMIA DO GRANICY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Drukuj

- Prowadzimy juz prace przygotowawcze, zorganizowano zaplecze oraz biuro budowy. W najbliższych tygodniach kontynuować będziemy wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę zabudowań, a na przełomie sierpnia i września przewidujemy rozpoczęcie robót ziemnych – powiedział  Przemysław Zieliński, dyrektor kontraktu  budowy odcinka  trasy S7 od Radomia do granicy z województwem świętokrzyskim.

Więcej…
 

KONFERENCJA NA JUBILEUSZ PROF. ZBIGNIEWA KOWALA

Drukuj

Na spotkanie z prof. Zbigniewem Kowalem, przybyli do Suchedniowa przedstawiciele trzech politechnik – wrocławskiej, częstochowskiej i świętokrzyskiej, w których ten zasłużony naukowiec i dydaktyk pracował i pełnił kierownicze funkcje. Obecni byli również  naukowcy z innych uczelni, szefowie krajowych zawodowych organizacji samorządowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Wykład laudacyjny o karierze naukowej prof. Zbigniewa Kowala wygłosił  prof. Kazimierz Rykaluk. Przedstawił bogaty 60-letni dorobek jubilata, specjalisty konstrukcji metalowych, autora 24 patentów, ponad trzystu publikacji, skryptów i książek.

Więcej…
 

JUŻ Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

Wiosenną sesję egzaminacyjną zaliczyło z powodzeniem 112 osób, które w ostatnim dniu czerwca spotkały się  w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK. Pięć z nich - Dominik Kowalski, Remigiusz Kozak, Marcin Litwin, Kamil Witkowski ( wszyscy specjalność konstrukcyjno-budowlana) oraz Sławomir Malara ( instalacje elektryczne) uzyskali najlepsze wyniki z testu i z egzaminów ustnych i jako pierwsi otrzymali decyzje o uprawnieniach wraz z upominkami od kierownictwa Izby.

Więcej…
 

ZJAZD POLSKIEJ IZBY

Drukuj

- Utrzymanie do 2016 składki ubezpieczeniowej OC na dotychczasowym poziomie ( 70 zł), zmniejszenie o sto tysięcy zł budżetu PIIB na 2015, zapowiedź kontynuowania rozbudowy portalu o moduły przydatne w pracy inżynierów, intensywniejsze promowanie samokształcenia członków izb w kraju, wybranie ustępującego prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na następne cztery lata, wejście przedstawicieli świętokrzyskiej Izby do władz krajowych– to najistotniejsze informacje ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczegoo w Warszawie.

Więcej…
 

BUDOWA SIECI I INSTALACJI

Drukuj

Aspekty prawne budowy sieci i instalacji – były tematem szkolenia w sali Izby, które prowadziła Bożena Jakubczyk, kierownik oddziału orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej wydziału infrastruktury i nieruchomości ŚUW. Przedstawiła uwarunkowania prawne lokalizacji sieci: planistyczne, dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, zakres projektu budowlanego dla sieci, instalacji, uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie sieci, instalacji, budowa przyłączy, zmiana trasy w trakcie budowy.

Więcej…
 

JAKIE SZKOLENIA?

Drukuj

Dużo czasu członkowie Okręgowej Rady podczas czerwcowego posiedzenia poświecili na rozważania w jaki sposób organizować szkolenia, jak dobierać tematykę zajęć a także formułę spotkań, by jak najwięcej uczestników skorzystało z możliwości dokształcania się.

Więcej…
 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Drukuj

Wspomniana ochrona w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych oraz systemach fotowoltaicznych była tematem szkolenia w sali Izby, które prowadził Grzegorz Szwalski - inżynier ds. sprzedaży Inexim Sp. z o.o. Mówił m.in. o przepięciach i ich skutkach, strefowej koncepcji ochrony przeciwprzepięciowej, o ochronie w instalacjach zasilających, wymaganiach stawianych ogranicznikom typu 1, 2 i 3, o ochronie w instalacjach teletechnicznych i w systemach fotowoltaicznych.

Więcej…
 

KONKURS PZITB BUDOWA ROKU 2013

Drukuj

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Andrzej Pawelec uczestniczył w dniu 17 czerwca b.r.  w Domu Technika w Warszawie w uroczystości  rozdania nagród w XXIV edycji Konkursu PZITB „BUDOWA ROKU 2013”, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organizatorem Konkursu był  po raz 24 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, obchodzący w tym roku 80-lecie swojej działalności. Spośród 62 obiektów budowlanych z całe Polski, zakwalifikowanych do finału Konkursu, podzielonych na dziewięć  grup  ze względu na rodzaj obiektu, wysokie lokaty zajęły dwie inwestycje zrealizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Więcej…
 


Strona 1 z 10Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(32)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 902 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE W DNIU 12 WRZEŚNIA 2014R. DLA CZŁONKÓW IZBY Z TERENU MIASTA KIELCE
Więcej …
 
ZJAWISKA FILTRACJI, PRZESIĄKÓW I SUFOZJI W BUDOWNICTWIE. SKUTECZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ STATECZNOŚCI I ODWODNIENIA.
Więcej …
 
WYCIECZKA NAUKOWO - TECHNICZNA NA BASENY MINERALNE W SOLCU-ZDRÓJ
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA - KOPALNIE I ZAKŁADY PRODUKCYJNE ,,DOLINA NIDY"
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
AUTOCAD - PODSTAWY Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ OBSŁUGI PODSTAWOWYCH NARZĘDZI
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB