Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


info Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  informuje, że w wyniku przeprowadzanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa negocjacji z przedstawicielami STU Ergo Hestia dotyczących ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez naszych członków  na obowiązkowe ubezpieczenie OC, opłata ta nie ulegnie zmianie. Analogicznie do roku poprzedniego członkowie samorządu będą wnosili opłatę na ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na indywidualne konta Krajowej Izby na podstawie druków opłat przekazanych razem z czasopismem " Inżynier Budownictwa" .


infoInterpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotycząca konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane.


info ŚOIIB uprzejmie informuje, że w terminie 13-15 maja 2020r., w Cedzynie koło Kielc odbędzie się organizowana przez PZITB Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, XVI Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która została objęta patronatem przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.


 
 

A K T U A L N O Ś C I


 

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA NA 70-LECIU ODDZIAŁU KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Drukuj

W sobotę, 15 lutego, przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa wzięli udział w dostojnym jubileuszu 70-lecia Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Więcej…
 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

W środę, 5 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach spotkało się Prezydium Izby. Posiedzeniu przewodniczył zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Andrzej Pawelec.

Więcej…
 

ZEBRAŁO SIĘ PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

W środę, 15 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach odbyło się posiedzenie Prezydium Izby. Prowadził je Andrzej Pawelec, pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady.

Więcej…
 

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NADAŁA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

13 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nadała 139 inżynierom uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ośmiu specjalnościach. Na uroczystość przybyło wielu ważnych gości.

Więcej…
 

POŻEGANIE WOJCIECHA PŁAZY, TWÓRCY I PREZESA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KIELCACH

Drukuj

 

 

 

 

4 stycznia w kościele Świętego Ducha w Kielcach odbył się pogrzeb Wojciecha Płazy - twórcy i prezesa Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach, człowieka zasłużonego dla budownictwa. Żegnali go rodzina, przyjaciele, współpracownicy, ogromna rzesza inżynierów z regionu oraz delegacje z całego kraju. Spoczął na cmentarzu w podkieleckiej Cedzynie.

Więcej…
 

GRUDNIOWE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

18 grudnia odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które poprowadził zastępca przewodniczącego - Andrzej Pawelec.

Więcej…
 

WIGILIA U INŻYNIERÓW. OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PODUSMOWAŁA ROK 2019

Drukuj

We wtorek, 17 grudnia, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczył mu Andrzej Pieniążek, przewodniczący komisji.

Więcej…
 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW. WYMAGANIA W PROJEKTOWANIU

Drukuj

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wtorkowe szkolenie, jakie odbyło się w siedzibie ŚOIIB. Bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski - Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - przedstawił szeroki zakres tematyczny dotyczący istotnych elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków, a także wymagań w projektowaniu.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 526 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ZASTOSOWANIE BIM W MODELOWANIU INWESTYCJI
Więcej …
 
NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO - 2020 ROK
Więcej …
 
BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ZIEMNYCH METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 
ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM W 2020r.
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: