Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
X

 

Członkowie Izby z powiatu  staszowskiego !!

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe   27 lutego

Świętokrzyska Izba zaprasza Koleżanki i Kolegów z powiatu  staszowskiego na atrakcyjne spotkanie integracyjno-szkoleniowe.

Początek spotkania 27 lutego, w piątek o godz. 17.00 w sali  Pałacu Łazienkowskiego, ul. Łazienkowska 8 w  Staszowie.

Gośćmi spotkania będą:  dziekan  Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przedstawiciel  Ergo Hestia – ubezpieczyciela członków Izby, rzecznik  odpowiedzialności zawodowej, doświadczony inspektor nadzoru inwestorskiego, lekarz - diabetolog.

Będzie również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, szef wydziału administracji architektoniczno-budowlanej  starostwa.

W spotkaniu uczestniczyć będą także członkowie Prezydium Rady Okręgowej Izby jak i przewodniczący komisji, pracownicy biura Izby.

 

Koleżanki i Koledzy z powiatu staszowskiego !

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do  20 lutego do godz.15, do biura Izby w Kielcach (tel. 041 344 94 13, fax 041 344 63 82, sms 694 912 692, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Zapraszamy serdecznie ! Do zobaczenia w Staszowie ! 

 

 
 

A K T U A L N O Ś C I


 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 11 LUTEGO 2015r.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK oraz rzecznik-koordynator OROZ.

Więcej…
 

SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KIELCACH

Drukuj

Na zaproszenie członka Zarządu Powiatu w Kielcach - Marka Kwietnia do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przybyli na spotkanie przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematem spotkania było omówienie problemu jakości opracowań projektowych składanych przez projektantów w celu uzyskania pozwoleń na budowę.

Więcej…
 

DIAGNOSTYKA MOSTÓW

Drukuj

Zagadnienia diagnostyki mostów pod kątem trwałości konstrukcji (część druga) została zaprezentowana w sali Izby przez prof. PŚk. dr. hab. inż. Grzegorza Świta z Politechniki Świętokrzyskiej, członka naszej Izby. Profesor mówił m.in. o wprowadzeniu od 2016 zmian do Eurokodów, a także o wykazie badań do stosowania dla określenia  trwałości konstrukcji.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 14 STYCZNIA 2015R.

Drukuj

W w/wym. terminie odbyło się pierwsze posiedzenie prezydium ŚOIIB. Obradom przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK , OSD oraz rzecznik-koordynator OROZ.

Więcej…
 

UROCZYSTOŚĆ W KATOWICACH

Drukuj

25 lecie odrodzenia samorządu gospodarczego oraz doroczna uroczystość Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach -wyróżnienia Laurami Umiejętności i Kompetencji za rok 2014 , było okazją do spotkania Przewodniczących Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa . Program spotkania przewidywał omówienie najistotniejszych problemów funkcjonowania Izby oraz poznania najistotniejszych problemów  i uwarunkowań gospodarczego rozwoju Górnego Śląska  w  kontekście protestów górniczych jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Tematykę tą przedstawił dr inż. Jerzy Markowski były v-ce Minister gospodarki – specjalista w problematyce gospodarczej Śląska.

Więcej…
 

INFORMACJA O SPOTKANIU NOWOROCZNYM CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ODDZIAŁU KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Drukuj

W dniu 16 stycznia 2015 r. odbyło się w „Okrąglaku” w Kielcach tradycyjne spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Marek Grzywacz, zastępca przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Pawelec, prezes zarządu Kieleckiej Rady FSNT – NOT mgr inż. Alfred Zgoda,  dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. Antoni Różowicz,  prof. PŚ, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach mgr inż. Anna Baran, mgr inż. Tomasz Kijak dyrektor Departamentu Logistyki PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko – Kamienna   oraz   członkowie Stowarzyszenia reprezentujący 16 kół zakładowych i terenowych. Uczestników spotkania przywitał prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Grzegorz Mieczkowski, który przedstawił działalność Oddziału w roku 2014.

Więcej…
 

PODZIĘKOWANIA

Drukuj

- Za aktywny udział w pracach organów statutowych, komisji i zespołów, funkcjonujących w naszej Izbie, wszystkim serdecznie dziękuję. Bez waszego udziału Koleżanki i Koledzy, nie moglibyśmy zrealizować naszych zadań – powiedział na spotkaniu noworocznym prezes Wojciech Płaza.

Więcej…
 

JUŻ Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

Tradycyjne spotkanie w Sali Lustrzanej w kieleckim WDK rozpoczęło się od wręczenia decyzji o uprawnieniach czterem młodym budowlańcom, którzy uzyskali najwięcej punktów w egzaminie testowy i ustnym. Wraz z decyzjami otrzymali specjalne upominki : Marzena Janik ( instalacje sanitarne), Natalia Snochowska ( instalacje teletechniczne), Paweł Jaszczyk (specjalność kolejowe obiekty budowlane),Marcin Stefańczyk (konstrukcyjno - budowlana). Gremialne brawa były potwierdzeniem uznania dla  wiedzy najlepszej czwórki.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(34)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 208 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO LINII ENERGETYCZNYCH W OPARCIU O OSPRZĘT FIRMY SICAME POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA [04.03.2015]
Więcej …
 
ENERGIA ODNAWIALNA - TARGI KIELCE [05.03.2015]
Więcej …
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMACH INSTALACJI WODNEJ i GRZEWCZEJ [05.03.2015]
Więcej …
 
KONSEKWENCJE ZMIAN PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DLA INWESTORÓW I WYKONAWCÓW) POD KĄTEM KONIECZNOŚCI WALORYZACJI WYNAGRODZENIA, OBOWIĄZKU WSZCZĘCIA PROCEDURY WYJAŚNIAJĄCEJ W PRZYPADKU RAŻĄCO NISKIEJ CENY, KRYTERIÓW WYBORU OFERT [31.03.2015]
Więcej …
 
ROZPOZNAWANIE I BADANIE GRUNTÓW W TRAKCIE BUDOWY [14.04.2015]
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB