Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

X

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

W DNIU 24 GRUDNIA 2014 ROKU

BIURO IZBY BĘDZIE NIECZYNNE

PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁĄ NIEDOGODNOŚĆ


 
 

A K T U A L N O Ś C I


 

ZGŁOSZEŃ WIELE, UCZESTNIKÓW MNIEJ

Drukuj

Tradycyjne doroczne spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych, zdominowały sprawy dotyczące organizacji szkoleń. Skromne możliwości niektórych stowarzyszeń nie pozwalają na szersze przedsięwzięcia dlatego w sporadycznych przypadkach z pomocą przychodzą firmy zatrudniające pracowników danych branż. Utrapieniem dla organizatorów jest zjawisko zapisywania się osób na szkolenia, zwłaszcza na wycieczki techniczne, a później rezygnacja ,skutkiem której frekwencja jest nieraz o połowę mniejsza. Tymczasem organizatorzy ponoszą spore koszty.

Więcej…
 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Drukuj

To temat szkolenia w sali Izby, jakie prowadziła Mariola Starzomska z katedry fizyki budowli i energii odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej. Przedstawiła m.in. odnawialne źródła energii,  energochłonność w budownictwie, OZE w świetle nowych wymagań prawnych, wykorzystanie energii odnawialnej.

Więcej…
 

KONIEC SESJI JESIENNEJ

Drukuj

W ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej, o uprawnienia ubiegali się przedstawiciele branży konstrukcyjno- budowlanej, telekomunikacyjnej oraz jeden inżynier budownictwa kolejowego.
Do egzaminów ustnych w sesji przystąpiło 89 osób, 75 zdało i otrzymają uprawnienia.
Teraz członkowie komisji kwalifikacyjnej oraz pracownicy biura Izby muszą przygotować stosowne dokumenty, by 12 stycznia w Sali Lustrzanej WDK wręczyć zdającym decyzje o uzyskanych uprawnieniach.

Więcej…
 

DROGOWCY ZALICZYLI

Drukuj

Kandydaci na drogowców z uprawnieniami mieli gdzie zdobywać wiedzę praktyczną, bowiem  w regionie jak i w kraju,  powstawało w ostatnich latach dużo nowych dróg. Większość wypowiedzi na egzaminach ustnych było na zupełnie dobrym poziomie. Przybędzie więc nam grupa dobrych kierowników budów.

Więcej…
 

POTRAFIĄ BUDOWAĆ MOSTY

Drukuj

Taki wniosek nasuwa się po wysłuchaniu odpowiedzi przyszłych mostowców na egzaminie ustnym. Niektórzy jako inżynierowie budów stawiali  wiadukty lub mosty na autostradach, drogach krajowych, spotkali się z nowymi technologiami i maszynami. Praca na tych obiektach tak ich zaabsorbowała, iż mogą chyba godzinami opowiadać o budowach.

Więcej…
 

DUŻA SKALA TRUDNOŚCI

Drukuj

Praca na budowie lub przy  modernizacji obiektów i tras kolejowych, to mocno skomplikowane zajęcie, wymagające specyficznej wiedzy praktycznej, znajomości przepisów i pokory wobec specyfiki tej branży budownictwa.
Potwierdziło się to na egzaminach na uprawnieniach.

Więcej…
 

SPECJALIŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANI

Drukuj

Dziewiętnaście osób z branży konstrukcyjno - budowlanej zdawało w środę egzamin ustny. Większość kandydatów do uzyskania uprawnień nie miało kłopotów z odpowiedziami na pytania, więc z tym większą radością przyjmowali oni gratulacje od członków komisji po zakończeniu egzaminu. Niektórzy stawali przed komisją ponownie starając się o rozszerzenie posiadanych już uprawnień.

Więcej…
 

INSTALACJE SANITARNE

Drukuj

W kolejnym dniu egzaminów ustnych jesiennej sesji, zdawali przedstawiciele instalacji sanitarnych. 11 osób odpowiadało na pytania dotyczące  inwestycji liniowych, spraw związanych z wykopami, zagadnień instalacji wewnętrznych , przyłączy do obiektów, klimatyzacji i wentylacji, a także ogrzewnictwa.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(33)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 527 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

ZASADY PROJEKTOWANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM [29.12.2014]
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA - KOPALNIE I ZAKŁADY PRODUKCYJNE ,,DOLINA NIDY"
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB