Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 
X

 Zmiana procedury wręczania uprawnień budowlanych

W związku z ogłoszeniem w dniu 8.10.2020r. przez Ministerstwo Zdrowia informacji, że Kielce i powiat kielecki zostają objęte strefą czerwoną od 10.10.2020r., Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zmienia procedurę wręczania uprawnień budowlanych, która miała odbyć się w dniach 19 - 20.10.2020r. osobiście w siedzibie Izby.

Informujemy, iż decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wraz z rotą ślubowania, zostaną wysłane pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 19.10.2020r.

Jednocześnie Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚOIIB w załączeniu do decyzji prześle „Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią roty ślubowania”, które niezwłocznie winno być wypełnione i odesłane na adres Izby pocztą lub po zeskanowaniu na skrzynkę emailową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

 
X

 

UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP

od piątku, czyli 20 marca br. aż do odwołania
,

stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS– CoV-2,

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa , informuje, że

biuro od dnia 1 kwietnia pracuje w systemie zdalnym.

Kontakt z pracownikami biura odbywa się drogą telefoniczną nr tel. ( 694 912 692 ) lub pocztą elektroniczną ( e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Wszystkie sprawy załatwiane będą  na bieżąco.UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną,

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że
do odwołania zawieszone zostają szkolenia organizowane w siedzibie Izby.

Aktualnie dostępne są tylko szkolenia on-line dostępne na stronach Polskiej izby Inżynierów Budownictwa i Izb Okręgowych.UWAGA!

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje,

że dyżury członków organów i komisji
od dnia 1 kwietnia
odbywają się zgodnie
z harmonogramem w systemie zdalnym


poprzez kontakt telefoniczny z dyżurującym pracownikiem biura
( nr tel. 666 863 216 ) lub poprzez pocztę elektroniczną
( e-mail :
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 

 

 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


info Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  informuje, że w wyniku przeprowadzanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa negocjacji z przedstawicielami STU Ergo Hestia dotyczących ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez naszych członków  na obowiązkowe ubezpieczenie OC, opłata ta nie ulegnie zmianie. Analogicznie do roku poprzedniego członkowie samorządu będą wnosili opłatę na ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na indywidualne konta Krajowej Izby na podstawie druków opłat przekazanych razem z czasopismem " Inżynier Budownictwa" .


infoInterpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotycząca konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane.


infoInformacja dotycząca numerów telefonów kontaktowych
z Punktem Informacyjnym w Ostrowcu Św.

Dotychczasowy numer stacjonarny:  41 24 80 055 był czynny do dnia 6 maja br.
Od dnia 24 kwietnia br. działa nowy numer tel. kom. 729-805-582
 A K T U A L N O Ś C I


 

INŻYNIEROWIE BUDOWLANI SZKOLĄ SIĘ I ŚWIĘTUJĄ

Drukuj

Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa Punkt Informacyjny w Ostrowcu Św. oraz Środowiskowe Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Ostrowcu Św. zorganizowali dnia 16 października 2020 roku spotkanie inżynierów budownictwa z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego z okazji  Dnia Budowlanych. Organizacja takich spotkań to już tradycja. Pierwsze spotkanie zorganizowano w 2011 roku a więc było to jubileuszowe dziesiąte spotkanie.

Więcej…
 

DZIEŃ BUDOWLANYCH W CIENIU KORONAWIRUSA. W BUSKU-ZDROJU SPOTKAŁA SIĘ BUDOWLANA BRAĆ Z TRZECH ŚWIĘTOKRZYSKICH POWIATÓW.

Drukuj

Życzenia samych udanych inwestycji, zadowolenia z wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdrowia w dobie pandemii koronawirusa przekazał Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom Świętokrzyskiej Izby z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego na spotkaniu w Busku-Zdroju, zorganizowanym 9 października z okazji Dnia Budownictwa.

Więcej…
 

INFORMACJA O WYCIECZCE TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ TĘŻNI W BUSKU-ZDROJU ORAZ MOSTU NA WIŚLE NOWY KORCZYN-BORUSOWA

Drukuj

Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa- Punkt Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowała wycieczkę techniczną w dniu 01 października 2020 roku na dwie budowy tj:
- budowa „tężni” w Busku Zdrój,
- budowa mostu na Wiśle Nowy Korczyn-Borusowa.

W wyjeździe uczestniczyło 15 osób z powiatu ostrowieckiego i starachowickiego.

Więcej…
 

DROGOWCY ZAKOŃCZYLI EGZAMINY USTNE W XXXV SESJI

Drukuj

Inżynierowie z branży drogowej zakończyli XXXV sesję egzaminacyjną.

Więcej…
 

OSTATNI EGZAMIN W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

Poniedziałek był ostatnim dniem egzaminów ustnych dla branży konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 15 kandydatów.

Więcej…
 

SOBOTNI I NIEDZIELNY EGZAMIN USTNY

Drukuj

Egzaminy ustne odbyły się również w minioną sobotę i niedzielę. W sobotę do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych z branży konstrukcyjno-budowlanej, z kolei w niedzielę na egzaminie w specjalności instalacyjnej elektrycznej pojawiło się 12 inżynierów.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 431 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: