Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DYŻURY

Drukuj

DYŻURY
CZŁONKÓW PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY Ś.O.I.I.B.

Przewodniczący Okręgowej Rady
- Wojciech Płaza* wtorek
14.30 - 16.00
środa
12.00 - 15.00
piątek 14.00 - 15.30
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady
- Andrzej Pawelec
poniedziałek 9.00 - 12.00

czwartek 12.00 - 15.00
- Tomasz Marcinowski
-- Kielce I i III czwartek miesiąca
14.00 - 15.30
-- Ostrowiec Świętokrzyski II i IV czwartek miesiąca
15.00 - 17.00
Skarbnik Okręgowej Rady
- Danuta Jamrozik-Szymkiewicz
piątek
15.00 - 16.00
Sekretarz Okręgowej Rady
- Zbigniew Dusza
wtorek
12.00 - 14.00
czwartek
12.00 - 14.00

Dyżury pełnione są w siedzibie Izby w pokoju 201.
*Dyżur pełniony w pokoju 202.DYŻURY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Ś.O.I.I.B. w 2017 r. - p. 212

Lp Funkcja, imię i nazwisko Czasookres dyżuru Zakres dyżuru
1. Przewodniczący OKK
mgr inż. Andrzej Pieniążek

Każdy wtorek i czwartek

w godz. 13:00 - 15:00

*Całość spraw związanych z działalnością OKK
2. Wiceprzewodniczący OKK
dr inż. Stefan Szałkowski

Co drugi wtorek: 16 i 30.I, 6 i 20.II, 3 i 27.III

w godz. 14.00 - 16.00

*Sprawy bieżące OKK
* Sprawy dot. specjalności konstrukcyjno-budowlanej
*Sprawy dot. rzeczoznawstwa budowlanego
3. Sekretarz OKK
mgr inż. Elżbieta Chociaj

Każdy wtorek i czwartek

w godz. 14:00 - 16:00

*Sprawy bieżące OKK
* Sprawy dot. specjalności instalacyjnych

ZEBRANIA OKK:  7.III, 20.VI

 


Dyżury Zespołu Orzekającego do interpretacji zakresów uprawnień budowlanych:

Lp                       
Funkcja, imię i nazwisko                                                                                                             
Czasookres dyżuru                                                                                            
1.

Przewodniczący Zespołu

mgr inż. Edmund Pieniążek

wtorek, czwartek w godz. 14.00 - 16.00
2.

Adwokat

Marcin Szydziak

wtorek, czwartek w godz. 14.00 - 16.00
Dyżury pełnione w pok. 209

 


Dyżury Przewodniczącego Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego:

Jerzy Adamski: wtorek i czwartek w godz. 10.00 - 12.00
Dyżury pełnione są w siedzibie Izby w pokoju nr 201.


Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Z dniem 1.02.2007r. ulega zmianie forma pełnienia dyżurów Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Osoba zainteresowana spotkaniem z rzecznikiem zgłasza ten fakt do pracownika biura i w terminie siedmiu dni zostanie poinformowana o dacie spotkania.


Dyżur Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinernego

Dariusz Adamek : piątek w godz. 14.00 - 16.00
Dyżur pełniony w pokoju 207


Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Stanisław Zieliński : pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12.30 - 13.30
Dyżur pełniony w pokoju 207


Dyżury w punkcie informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyżury pełnią delegaci powiatu ostrowieckiego w poniedziałki i czwartki w godz. od 15:00 do 17:00
wg. harmonogramu dostępnego w punkcie informacyjnym; telefon 41 2480055


Porady prawne dla członków Izby udziela adwokat Justyna Grąkowska w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00 w pokoju 207 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692