Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

PODZIĘKOWANIA

Drukuj

- Ważnym argumentem do rozwinięcia działalności na rzecz członków, było w minionym roku zakupienie dodatkowego piętra w budynku dotychczasowej siedziby Izby, które pozwoli na zwiększenie ilości szkoleń, spotkań technicznych i prezentacji. Lepsze warunki do pracy zapewnimy organom Izby  i pracownikom biura - powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Wojciech Płaza.

Oceniając rok 2015 prezes Izby przypomniał organizowane w powiatach staszowskim, sandomierskim i ostrowieckim oraz opatowskim, spotkania środowiskowe, obchody Dnia Budowlanych w Jędrzejowie, liczny udział kandydatów na uprawnienia w egzaminach obu sesji, więcej chętnych zgłosiło się do prenumeraty czasopism specjalistycznych. Niepokojąco rośnie ilość wniosków kierowanych do rzecznika odpowiedzialnosci zawodowej oraz spraw rozpatrywanych przez sąd dyscyplinarny. Zachodzi potrzeba  konsekwentnego szkolenia młodych członków Izby a także tych, którzy pełnią funkcje techniczne na budowach małych obiektów, na których dochodzi do częstych wykroczeń i zaniechań w wypełnianiu obowiązków.

W. Płaza podziękował członkom organów Izby, zespołów oraz komisji  za solidną pracę, dbanie o interesy członków i ich prestiż w środowisku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(60)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692