Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

KOLEJNE USPRAWIEDLIWIENIA

Drukuj

- Zajmuję się konstrukcjami stalowymi, nie znam się na betonach. Ściany szczelinowe ? Co to jest ? Warstwy poślizgowe na tarasach - po co ? Podlewki- nie słyszałem o nich. Wskaźniki, współczynniki - nie zdążyłem zaglądnąć do norm i przepisów wyłożonych w sali - oto przykłady niewiedzy praktycznej zdających na uprawnienia konstrukcyjno - budowlane.

Rażących odpowiedzi nie brakuje, niektórzy inżynierowie przystępują do egzaminu bez przygotowania, licząc na szczęście w wylosowaniu pytań?

A przecież pytania dotyczą istotnych spraw dla budowlańca, który stara się o prawo do kierowania budowami lub projektowania obiektów.

Coraz częściej pojawiają się określenia - wytrychy typu „może być tak jak pan mówi”, gdy z komisji sugeruje się jak powinno się wykonać daną operację. - Panie inżynierze, prawo budowlane jest konkretne - musi być tak wykonane, z takich materiałów, a zastosowany przez pana zwrot „może być” do pracowników na budowie, potraktują go jako przyzwolenie dowolności, czyli obniżenia jakości wykonania - wyjaśniał dr Stefan Szałkowski, przewodniczący komisji.

Odpowiedzi dotyczyły m.in. wymagań stawianych dla spawalni, mieszanki  betonowej metodą rozpływu, stropu gęsto żebrowego, specyfikacji do zamówienia betonu, robót murowych klasy A i B, dylatacje przy wykonywaniu ścian murowych, odwodnienia ściany oporowej, możliwość znakowania mechanicznego elementów stalowych, rozgraniczenie nieruchomości, połączenie ciesielskie na wrąb i naprężenia, utrata stateczności skarp, ściany działowe na niepodpiwniczonym parterze, roboty palowe, mapa zasadnicza do celów projektowych, roboty rozbiórkowe, zwichrzenie belki stalowej, ściany żelbetowe oporowe, ławy fundamentowe.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692