Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

UDANE PRZEDPOŁUDNIE

Drukuj

W środę z pozytywnym wynikiem zdała na uprawnienia elektryczne żona, a mąż przed salą najpierw doradzał , a potem wyczekiwał na wynik egzaminu. Nazajutrz przed komisją stanął mąż, a żona przypominała niektóre zagadnienia branżowe małżonkowi. Gdy doszło do ogłoszenia wyników, przewodniczący komisji Andrzej Pieniążek poprosił, by mąż wszedł na salę z żoną. Pogratulował małżeństwu  sukcesu zawodowego i uzyskania uprawnień.
To nie jedyny przyjemniejszy moment, bowiem w sesji  przedpołudniowej wszyscy, którzy zdawali egzamin ustny, zdobyli uprawnienia. Nie przypadek, byli dobrze przygotowani, uzyskali dużo więcej punktów niż wymagane minimum. Odpowiedzi dotyczyły m.in. lokalizacji stacji trafo w budynkach przeznaczonych dla ludzi, instalacji uziemiających w instalacjach elektrycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV, zabezpieczenie przed pracą równoległą prądnicy z siecią publiczną w układzie zasilania rezerwowego, warunki do wybiorczości działania dwóch  urządzeń różnicowo-prądowych zainstalowanych szeregowo, krzyżowanie się z budynkami linii elektroenergetycznych o napięciu 110 i 220 kV, zaprojektować  instalacje elektryczną w mieszkaniu (rysunek), obostrzenia przy zawieszeniu gołych przewodów przy liniach napowietrznych niskiego i średniego napięcia, podstawowa ochrona przed porażeniem prądem, osłony i obudowy części czynnych instalacji, urządzenia różnicowo-prądowe, czas wyłączenia nie więcej jak 5 sek w układach sieciowych TN, na podstawie rysunku rozdzielnicy elektrycznej w układzie TT, omówić role urządzeń, wymagania odnoście urządzeń i instalacji przed zagrożeniami,  napięcia krokowe, uziemione, różnicowe, cechy charakterystyczne układów sieci TN, oświetlenie awaryjne, symbole i oznaczenie zagrożeń zewnętrznych na instalacje elektryczne.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692