Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSD I OKR W CZARNEJ

Drukuj

W dniach 15-17 września 2016r w hotelu ,,Perła Bieszczadów" w Czarnej odbyło się szkolenie dla członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Małopolskiej, Opolskiej, Śląskiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej, Świętokrzyskiej oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa która to szkolenie zorganizowała.

W szkoleniu z naszej Izby uczestniczyło 10 osób w tym z OSD pięć osób i z OROZ pięć osób.
W pierwszym dniu szkolenia po zakwaterowaniu nastąpiło powitanie uczestników oraz zaproszonych gości przez Przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniewa Detynę, który w ciepłych i serdecznych powitał zaproszonych gości i uczestników szkolenia życząc przyjemnego pobytu w Bieszczadzkiej Krainie i zadowolenia ze szkolenia.
Naszą Izbę reprezentował Przewodniczący ŚOIIB Wojciech Płaza, który w swym wystąpieniu poinformował o organizowanym przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w przyszłym roku Szkoleniu dla Izb z Polski Południowej, które odbędzie się w Sandomierzu w dniach 14-16 września 2017r i serdecznie zaprosił uczestników do udziału w tym szkoleniu.
Kolację uczestnicy szkolenia i zaproszeni goście zjedli w ,,Wilczej Jamie" gdzie wśród wilków, dzików i jeleni którymi udekorowany był lokal, mogli poczuć prawdziwy smak Bieszczad.
Następny dzień to intensywne szkolenie uczestników, które w sposób merytoryczny, a jednocześnie ciekawy i z dozą humoru prowadził p. mec. Artur Kosturek z Kancelarii Prawniczej obsługującej Podkarpacką Izbę Inżynierów Budownictwa.
Szkolenie było ciekawe i interesujące, a tematyka dla nas inżynierów nowa i nieznana, bo dotycząca psychologii, zasad i metod prowadzenia przesłuchań, oceny ich wartości i prawdomówności zeznań świadków.
W ostatnim dniu szkolenia odbyło się spotkanie podsumowujące przebieg i wyniki szkolenia, a następnie wykwaterowanie i wyjazd do domów.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(45)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692