Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

26 października 2016 r. odbyło się w siedzibie  Izby posiedzenie nadzwyczajne Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołane przez przewodniczącego izby okręgowej.

Obrady prezydium prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział:  przewodniczący OKK, OSD i OROZ.

Przewodniczący poinformował zebranych, że spotkanie ma na celu udzielenie odpowiedzi na pismo Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Krajowej Rady PIIB z dnia 25.X.br. (Pismo to było wynikiem otrzymanej korespondencji z 24.X. od Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwa).
Pismo Prezesa PIIB zostało  rozesłane pocztą elektroniczną do członków prezydium oraz przewodniczących organów izby.  Dotyczyło ono ustalenie stanowiska PIIB w sprawie projektu nowej ustawy o zawodach architekta oraz inżyniera budownictwa.
W piśmie  Prezes PIIB  zwrócił się z prośbą o przekazanie stanowiska okręgowej izby odnoszącego się do kwestii :
- przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, czy według środowiska potrzebne są zmiany, czy też obowiązujące zasady są zadowalające,
- czy sposób obecnie formułowanego zakresu specjalności i specjalizacji uprawnień odpowiada działaniom i zadaniom realizowanym przez inżynierów,
- sposoby na zapewnienie ustawicznego kształcenia inżynierów,
- przepisów o uznawaniu kwalifikacji świadczeniu usług transgranicznych,
- innych zagadnień problemowych wymagających zmian.
Po przedyskutowaniu poruszonych w piśmie tematów, udzielono do PIIB przyjętej przez zebranych odpowiedzi.

Na tym obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(45)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692