Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

138 UPRAWNIONYCH

Drukuj

To kolejna liczna grupa inżynierów, którzy za po zaliczeniu egzaminów w sesji wiosennej, odebrali decyzje o przyznaniu uprawnień budowlanych. Jak w poprzednich latach pięć osób które osiągnęły najlepsze  wyniki w teście i na egzaminie ustnym, wyróżniono dodatkowymi upominkami. Byli to: Adrian Sańpruch (specjalność telekomunikacyjna), Ilona Wiklińska (sanitarna), Justyna Mrugała, Kamil Rękas i Daniel Korus – wszyscy drogowcy.

Po raz pierwszy od znowelizowania ustawy, jeden z inżynierów otrzymał uprawnienia w specjalizacji technicznej - kierowania robotami  budowlanymi obiektów budownictwa przemysłowego.

Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej skomentował wyniki ostatniej sesji i zwrócił uwagę, że główną przyczyną nie zaliczenia egzaminów przez  22 proc. zdających, jest ich słabe przygotowanie praktyczne, wynikające z ustawowego skrócenia okresów praktyk zawodowych.

Prezes Izby Wojciech Płaza gratulując inżynierom zdobycia uprawnień, zaapelował by  podczas pracy zawodowej, nie zapominali o stałym uzupełnianiu wiedzy, korzystaniu ze świadczeń jakie daje samorząd zawodowy, w tym  zwłaszcza ze szkoleń, seminariów i konferencji.

Tradycyjne ślubowanie i toast za pomyślność inżynierskiej braci budowlanej zakończyły spotkanie w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK.

Niektórzy goście gratulowali  inżynierom sukcesu zawodowego, życzyli dalszego rozwoju kariery osobistej.

W spotkaniu uczestniczyli – Andrzej Klimczak – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzedu Wojewódzkiego , dziekani Politechniki Świętokrzyskiej - prof. Marek Iwański oraz prof. Antoni Różowicz, przewodnicząca Oddziału Zw. Zaw. Budowlani Anna Bujnowska, prezesi Traktu Andrzej Gierada i Duktu Artur Piwowar, prezesi stowarzyszeń  naukowo – technicznych. Licznie przybyli członkowie rodzin uprawnionych,  przyjaciele  i koledzy z pracy.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(48)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692