Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

11 października 2017 r. odbyło się w siedzibie izby posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Obrady prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza.
W obradach wzięli również udział przewodniczący OKK, OKR, OROZ, OSD oraz dyrektor biura. Przewodniczący powitał zebranych, przyjęto porządek obrad.
Sprawozdanie z poprzedniego zebrania prezydium (z dnia 13.09.br.) zostało przyjęte w głosowaniu. Zebrani wysłuchali informacji  o wydarzeniach w organach krajowych oraz w organach Świętokrzyskiej Izby:
- w dniu 22.09 w salach kieleckiego WDK odbyła się gala poświęcona 15-leciu ŚOIIB  oraz obchodom „Dnia Budowlanych”,
- o szkoleniu rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz członków okręgowych sądów dyscyplinarnych okręgu Polski południowo-wschodniej które miało miejsce 28 – 30 września w Sielpi,
- o inauguracji roku akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej w dniu 4 października,
- o ogólnopolskim szkoleniu członków KKR i okręgowych komisji rewizyjnych, w dniach 5 – 7 bm. zorganizowanym  przez okręg łódzki,
- 5 bm. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
- zakończono przez OKR, kwalifikację dopuszczonych do egzaminu na uprawnienia budowlane, do egzaminu pisemnego przystąpi 210 osób.

Dyrektor biura przedstawiła stan członków izby na koniec września: ogółem 6676 osób, czynnych 4033 członków.
Skarbnik przedstawiła realizację budżetu za trzy kwartały br. Przychody 76,81 %, wydatki 66,53 %, rezerwa wynosi 488 tysięcy zł.
Przyjęto dwie uchwały wynikające z protokołów kontroli dokonanej przez OKR. Uchwała nr 11 dot. zalecenia aby wnioski zgłoszone na zebraniach wyborczych były realizowane i przedstawiane w protokołach Komisji  Wnioskowej na zjazdach okręgowych oraz nr 12 w sprawie zmiany regulaminu Komisji  Wnioskowej dot. Terminów zebrań tej komisji w przypadkach koniecznych, a nie  obligatoryjnie co kwartał.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692