Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ZEBRANIE WYBORCZE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Drukuj

W sali ostrowieckiego Domu Kultury odbyło się w dniu 28 października zebranie wyborcze członków Izby z powiatu ostrowieckiego. Na 278 uprawnionych do udziału w zebraniu członków Izby przybyły 43 osoby. Frekwencja wyniosła 15,47%. Podczas obrad uczestnicy zebrania zgłosili 8 kandydatów na delegatów na zjazdy okręgowe ŚOIIB w latach 2018-2022. Wybrano 7 delegatów, którzy będą reprezentować ten obwód wyborczy w V kadencji działalności Izby. O dorobku Izby w upływającej kadencji, realizacji przedsięwzięć w ostatnim roku, mówili :  Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady oraz Leszek Śmigas – członek OR. W dyskusji sugerowano dostosowanie szkoleń i ich form do potrzeb  i możliwości czasowych budowlanych oraz o podjęcie działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń w tym dziale gospodarki.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692