Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WAŻNE, AKTUALNE SPRAWY NA PAŹDZIERNIKOWYM POSIEDZENIU PREZYDIUM

Drukuj

4112 osób – tylu członków na koniec września 2018 roku liczył nasz samorząd. To jedna z wielu informacji, jakie pojawiły się podczas posiedzenia Prezydium Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doszło do niego w środę, 10 października.

W pierwszej części spotkania podsumowano wydarzenia, które miały miejsce od ostatniego, sierpniowego spotkania Prezydium. Wrzesień upłynął pod znakiem Dnia Budowlanych. W piątek, 21 września środowisko świętokrzyskie, głównie z terenu powiatów opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego świętowało w Hotelu Sarmata w Sandomierzu.

- Ranga tego święta była wysoka, z udziałem pani wojewody Agaty Wojtyszek – podkreślił prezes Wojciech Płaza. – Impreza miała charakter spotkania towarzyskiego, koleżeńskiego.

Ale podobne uroczystości odbywały się także w innych izbach. W wielu z nich udział brali nasi reprezentanci. Między innymi do Szczecina i Lublina pojechał Tomasz Marcinkowski, w Rzeszowie, na Dolnym Śląsku, a także na centralnych uroczystościach w Warszawie był Tadeusz Durak, a w Mazowieckim Dniu Budowlanych uczestniczył Wojciech Płaza.

Panowie wymienili spostrzeżenia i uwagi, co do sposobu obchodzenia tej uroczystości, a formuły są różne: od pikników po imprezy w eleganckich, teatralnych wnętrzach. Czasami towarzyszą jej konkursy, na przykład na budowę roku, ale wybierani są też najlepsi projektanci, kierownicy budowy, czy inspektorzy nadzoru.

Na uwagę zasługiwał Dzień Budowlańca w powicie jędrzejowskim. Impreza odbyła się w czwartek, 27 września. Miała charakter szkolenia. Budowlańcy, kierownicy budowy, projektanci otrzymali wiele cennych informacji od prelegentów.

- W moim odczuciu to było bardzo wartościowe spotkanie – podkreślił Wojciech Płaza, zwracając uwagę na ogromne znaczenie edukacyjne. – Odczuwam niedosyt, że w tym roku, poprzez kampanię wyborczą, nie odbyło się więcej takich konferencji o charakterze szkoleniowym.

Nie zabrakło spotkań, które miały charakter integracyjny, jak rajd, który 29 września przeszedł szlakami Gór Świętokrzyskich. W planach jest więcej tego typu wydarzeń. Prezes Płaza zaapelował do członków Izby o udział w nich.

W środę, 3 października Politechnika Świętokrzyska zainaugurowała rok akademicki 2018/2019. W uroczystości udział wzięli Wojciech Płaza i Andrzej Pawelec. Podczas wydarzenia profesor Grzegorz Świt, pracownik uczelni oraz przewodniczący komisji do spraw ustawicznego doskonalenia zawodowego naszej Izby otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez prezydenta Polski, Andrzeja Dudę.

Jesień w Izbie upływa pod znakiem egzaminów. 4 października odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w której udział wziął nasz członek, Stefan Szałkowski, zasiadający również w prezydium KKK.

Wcześniej, bo  w dniach 13-15 września w Łodzi odbyło się szkolenie Krajowej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Nasze środowisko reprezentowali: Stefan Szałkowski, Andrzej Pieniążek, Zygmunt Zimny, Edmund Pieniążek, Wiesława Sobańska i Marzena Popowska. O wnioskach z tego wyjazdu oraz o przygotowaniach do XXXII sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane mówiono podczas posiedzenia plenarnego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

A kwalifikacje już się rozpoczęły. Ich przebieg relacjonował Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

- Przewidywana statystyka: do kwalifikacji dopuszczamy 144 wnioski o nadanie uprawnień. Przewidujemy, że kwalifikacje wypadną dobrze, może nawet przejdą w 100 procentach, bo wnioski są dobrze przygotowane – ocenił. – Spodziewamy się, że do egzaminu pisemnego, uwzględniając fakt, że dojdzie pewna ilość osób, która w poprzednich sesjach przełożyła egzamin, lub też nie zdała, przystąpi około 175 osób, a do egzaminu ustnego – 219.

Przebieg wiosennej sesji egzaminacyjnej chwalił Stanisław Zieliński, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która 27 września przeprowadziła kontrolę z przestrzegania regulaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. – Chcę wstępnie zapowiedzieć, że dokumentacja jest wzorowo prowadzona i realizacja regulaminu nie pozostawia żadnych uwag. Z przyjemnością przeprowadza się takie kontrole – podsumował Stanisław Zieliński.

Zdając relacje z działalności swoich organów, Zbigniew Major – okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz Dariusz Adamek – przewodniczący okręgowego sądu dyscyplinarnego odnieśli się do zapytania Adama Raka, przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB dotyczące prowadzonych spraw.

- W ponad 90 procent przypadków sprawy dotyczą odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zaś główną grupą zawodową, których dotyczą wnioski o ukaranie są kierownicy budów, a następnie inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci i inne osoby, wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – wyjaśniał Dariusz Adamek. – Przyczyną błędów są między innymi: brak wiedzy odnośnie nałożonych na nich ustawowo obowiązków, naciski ze strony inwestorów, nadinterpretacja posiadanych uprawnień, albo powierzchniowe traktowanie swoich obowiązków spowodowane kierowaniem kilkoma budowami jednocześnie.

Podczas Prezydium nie mogło zabraknąć kwestii prac nad projektami ustaw o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa oraz relacji na temat bieżącej sytuacji związanej z siedzibą Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Leonarda w Kielcach.

Prezes Wojciech Płaza przedstawił również prośbę starosty powiatu stalowowolskiego o objęcie patronatem honorowym I Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj prawo budowlane”.

– To pierwszy w Polsce konkurs z wiedzy o prawie budowlanym, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym. Obejmuje 27 placówek z województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego i jest kontynuacją konkursu, który w poprzednich latach odbywał się na Podkarpaciu – wyjaśnił Wojciech Płaza, i zaapelował o przyjęcie tego patronatu, a także dołączenie się do organizacji, przekazując 1500 złotych na nagrody dla laureatów. Członkowie Prezydium przychylili się do tej prośby.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(52)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692