Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NA POCZĄTEK

Drukuj

Specjalność konstrukcyjno-budowlana. To ona zdominowała pierwszy dzień egzaminów ustnych w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w  poniedziałek, 26 listopada. Do egzaminu zostało dopuszczonych 16 osób.

Piątkowy egzamin pisemny zainaugurował XXXII sesję egzaminacyjną. Niestety nie dla wszystkich miała ona ciąg dalszy, bowiem nie wszyscy poradzili sobie z testem. Jego wyniki zostały ogłoszone w sobotę, 24 listopada.

Poniedziałek, 26 listopada był pierwszym dniem egzaminów ustnych. Zdający odpowiadali przed komisją w składzie: Stefan Szałkowski – przewodniczący, Halina Kościńska i Edmund Pieniążek. Z ramienia biura Izby egzamin koordynowała Marzena Popowska.

Każdy ze zdających losował zestaw pytań, a tych, w zależności od uprawnień, czekało sześć, osiem, albo dziesięć. Na przygotowanie się do odpowiedzi było 25 minut. Łącznie z tym czasem, cały egzamin mógł trwać maksymalnie godzinę.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692