Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ELEKTRYCY NA SOBOTNIM EGZAMINIE

Drukuj

Do sobotniego egzaminu z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przystąpiło 7 kandydatów, z których 1 osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu ustnego.

Kandydaci byli poddani ocenie przez komisję egzaminacyjną w składzie: Zygmunt Zimny - przewodniczący, Zbigniew Ludwicki oraz Zenon Radecki. Nad częścią formalną egzaminu czuwała Joanna Grdeń z biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692