Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KIELCACH

Drukuj

W środę, 6 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się przedstawiciele Prezydium.  Posiedzenie prowadził zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady - Tomasz Marcinowski .

Przedstawiono między innymi tegoroczne wydarzenia, które od początku roku odbywały się w Izbie, złożono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz zaprezentowano informacje na temat liczby członków Izby na koniec 2018 roku. Jak wynika ze statystyk, jest ich ogółem 6940. Aktywnych inżynierów jest 4082.

Mówiono także o przeprowadzonych szkoleniach w zakresie RODO oraz o przygotowaniach do wiosennej sesji kwalifikacyjnej do egzaminów na uprawnienia budowlane. Według stanu na 6 lutego złożono już 44 wnioski, a 48 osób zapisało się na liście. Wśród inżynierów najwięcej osób ma specjalność konstrukcyjno-budowlaną i drogową. Najmniejszą liczbę stanowią inżynierowie ze specjalnością instalacji sanitarnych.  Te liczby dają  wstępne podstawy do prognoz. Wynika z nich, że w sesji wiosennej do egzaminów na uprawnienia budowlane może przystąpić około 100 inżynierów.

Jednym z punktów posiedzenia Prezydium Izby było omówienie przygotowań do zbliżającego się  Zjazdu Sprawozdawczego oraz ustalenie listy gości i członków komisji zjazdowych. Przyjęto także uchwały wynikające z bieżącej działalności Izby.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692