Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA PODCZAS EGZAMINÓW USTNYCH

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przystąpili do egzaminu ustnego w czwartek, 30-go maja. Zdający musieli wykazać się znajomością ogólnych przepisów dotyczących budownictwa, jak i branżowych norm, których w tej dziedzinie jest bardzo dużo ze względu na szerokie spektrum tematyki w tej specjalności. Komisja egzaminacyjna sprawdziła również praktyczną znajomość powyższych zagadnień.

Zdający byli oceniani przez komisję w składzie: Andrzej Pieniążek - przewodniczący, Elżbieta Chociaj oraz Eryk Curyło. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Dyrektora Biura Izby - Wiesława Sobańska.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692