Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB

UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB

Drukuj

UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/13

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 marca 2013r

w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XII Okręgowego

Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB

 

§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt porządku obrad i regulaminu XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB.

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

  1. Projekt porządku obrad XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB – zał. Nr 1
  2. Projekt regulaminu XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB – zał. Nr 2

§ 3

Dokumenty wymienione w §2 pkt 1-2 zostaną wysłane wszystkim delegatom na Zjazd.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Izby, nadzór nad jej realizacją sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692