Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA
Uchwały Okręgowej Rady
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
181 UCHWAŁA NR 16/ORG/RI/12 - w sprawie korekty budżetu na rok 2012 444
182 UCHWAŁA NR 15/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania członkom ŚOIIB odznak honorowych PIIB 967
183 UCHWAŁA NR 14/ORG/RI/12 - w sprawie akceptacji wniosków o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby 387
184 UCHWAŁA NR 13/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomóg losowych 432
185 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/12 - w sprawie anulowania uchwały nr 15/ORG/RI/11 z dnia 28 września 2011r. 679
186 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012r 566
187 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania zapomogi losowej z tytułu zgonu członka ŚOIIB 441
188 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/12 - w sprawie przyznania wynagrodzenia za sporządzenie sprawozdania finansowego ŚOIIB za 2011 rok. 476
189 UCHWAŁA NR 8/ORG/RI/12 - w sprawie zmiany przedstawiciela ŚOIIB w Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej 422
190 UCHWAŁA NR 7/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i regulaminu XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 408
191 UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/12 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Jubileuszowego ŚOIIB 412
192 UCHWAŁA NR 5/ORG/RI/12 - w sprawie zwołania XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB 431
193 UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 18 stycznia i 15 lutego 2012r 490
194 UCHWAŁA NR 3/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia Projektu Budżetu ŚOIIB na 2012 rok 432
195 UCHWAŁA NR 2/ORG/RI/12 - w sprawie wykonania budżetu ŚOIIB za 2011 rok 422
196 UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok 421
197 UCHWAŁA NR 12/ORG/RI/13 - w sprawie przyjęcia zasad wsparcia finansowego konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne 545
198 UCHWAŁA NR 11/ORG/RI/13 - w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB 531
199 UCHWAŁA NR 10/ORG/RI/13 - w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody wyborcze dla wyboru delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2014r 539
200 UCHWAŁA NR 9/ORG/RI/13 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 3 kwietnia i 8 maja 2013 r 591
 
Strona 10 z 11Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692