EGZAMINY USTNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - BRANŻA DROGOWA I ELEKTRYCZNA

piątek, 24 maja 2019 11:19 M.S.
Drukuj

W poniedziałek, 20 maja, w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie inżynierów Budownictwa w Kielcach rozpoczęły się egzaminy ustne dla inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane w ramach XXXIII sesji egzaminacyjnej.

W pierwszym dniu egzaminów ustnych kandydatami do uzyskania uprawnień budowlanych byli specjaliści branży drogowej. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: Monika Czekaj - przewodnicząca, Andrzej Pawelec oraz Jacek Bojarowicz. Biuro Izby reprezentowała Marzena Popowska, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem formalnej części egzaminu.

We wtorek i w środę do egzaminu przystąpili kandydaci ubiegający się o uprawnienia w branży instalacyjnej elektrycznej. Komisja egzaminacyjna pracowała w składzie: Zygmunt Zimny - przewodniczący, Zbigniew Ludwicki oraz Kazimierz Ginał i Zenon Radecki. Przedstawicielami Biura Izby były: w pierwszym dniu dyrektor Wiesława Sobańska, zaś w drugim Joanna Grdeń oraz Anna Bysiak.

Egzaminy przebiegały bardzo sprawnie. W tym roku po raz pierwszy ich przebieg rejestrowany był na nośnikach dźwięku.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w lipcu bieżącego roku.