Regulamin PIIB w sprawie zawieszania i skleślania

poniedziałek, 22 listopada 2010 12:35
Drukuj

Uchwała nr 20/R/15 PIIB Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających.

Regulamin Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zasad i trybu zawieszania w prawach członka oraz skreślania z listy członków